Томчук Віктор Васильович

Томчук Віктор Васильович

Доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

У 2010 році закінчив Вінницький національний аграрний університет та отримав диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою.

У 2014 закінчив аспірантуру ННЦ «Інститут аграрної економіки» м. Київ, спеціальність 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз, аудит (за видами економічної діяльності) з відривом від виробництва.

У жовтні 2014 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Бухгалтерський облік і контроль грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах».

Має досвід практичної роботи бухгалтера та помічника аудитора. Пройшов у Центрі Сертифікованого Навчання «Аксіома» сертифікований курс ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні «1С: Підприємство» та BASERP.

Пройшов стажування у ТОВ «Аудиторська фірма «ФайненсЛоу Груп» у 2018 році. Прийняв участь у тренінговій програмі з відпрацювання актуальних компетенцій університетського викладача економіки і управління «Круті модерні преподи», 2018 рік.

Викладач проекту «Автоматизація бізнес-процесів. Управління підприємством і бухгалтерія».

Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор патенту на корисну модель .

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік і контроль грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах; облік і аудит основних засобів за міжнародними стандартами.