Обрати сторінку

Томчук Віктор Васильович

Томчук Віктор Васильович

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Вінницький національний аграрний університет, 2010 рік, магістр з обліку і аудиту, диплом з відзнакою

 e–mail: [email protected]

 Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=245#search

Наукові інтереси: бухгалтерський облік і контроль грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах; облік і аудит основних засобів за міжнародними стандартами.

Дисципліни, що викладаються: «Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Інформаційні системи в обліку і аудиті»

Наукова діяльність:

Загальна кількість наукових праць – близько 60

Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science:

 1. Serhii Kozlovskyi, Illya Khadzhynov, Anastasiia Mohylova, Viktor Tomchuk, Andrii Kozlovskyi. The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development eISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 4. p. 531-547.

Article  DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.47

 1. Nadiya Khorunzhak, Iryna Belova, Olha Zavytii, Viktor Tomchuk Viktoriia Fabiianska. Quality control of auditing: ukrainian prospects. INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). 2020. v. 11, n. 8, Special Edition ISE, S&P. p. 712-726.

 ISSN: 2236-269X DOI: 10.14807/ijmp.v11i8.1229

Статті у фахових виданнях:

 1. Томчук В.В., Томчук О.Ф. Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 17. URL: http://market-infr.od.ua/uk/17-2018.
 2. Tomchuk O., Tomchuk V. The role of the analytical system in the information support of the enterprise management. Фінанси. Облік. Банки. 2018. № 1(23). С. 182-191.
 3. Томчук В.В., Лесік Є.С. Сучасні аспекти аудиту основних засобів. Економіка і організація управління. 2018. Вип. 4. С. 100-110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou
 4. Томчук В.В. Платовський А.М. Комп’ютеризація обліку та аудиту нематеріальних активів із застосуванням ІТ-технологій. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 30 (69). N 5. Київ: 2019. С. 185-
 5. Томчук В.В., Калачик А.В. ERP системи та їх місце в управлінському обліку. Фінанси. Облік. Банки. Збірник наукових праць ДонНу ім. В. Стуса. № 1 (22). Вінниця: ДонНУ ім. В. Стуса, 2019. С. 179-183.

 Навчально-методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за дисципліною «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» за заг.ред. Є.Є. Іоніна / В.В. Томчук. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 172 с.
 2. Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації / Іонін Є.Є., Гевлич Л.Л.,Дутова Н.В., Томчук В.В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 195 с.
 3. «Автоматизація бізнес–процесів. Управління підприємством і бухгалтерія»: методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи для слухачів курсу професійного вдосконалення / Л. В. Юрчишена, В. В. Томчук.  Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 229 с.

 Підвищення кваліфікації/стажування:

ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Груп». м. Вінниця. 2018 рік.

ТОВ «Аудиторська фірма «Надійність», м. Вінниця. 2021 рік.

 Інше:

 1. Співавтор та викладач проєкту «Автоматизація бізнес-процесів. Управління підприємством і бухгалтерія».
 2. Дійсний член – професійний бухгалтер Громадської Спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України.
 3. Має досвід практичної роботи бухгалтера та помічника аудитора.
 4. За результатами навчання отримав сертифікати з курсів:

4.1. Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні «1С: Підприємство; Конфігуратор: Бухгалтерія для України. Редакція 2.0». – 2017 рік;

4.2. «1С: Управління виробництвом та ремонтами в прикладному рішенні BAS ERP». – 2019 рік;

4.3. Ведення бухгалтерського і податкового обліку у прикладному рішенні; «1С: Управління промисловим підприємством для України» Редакція 1.3. – 2019 рік.

4.4. «1С: Управління невеликою фірмою для України». – 2020 рік.

 1. Прийняв участь у тренінговій програмі з відпрацювання актуальних компетенцій університетського викладача економіки і управління «Круті модерні прєподи», 2018 рік.