Янчук Тетяна Василівна

Янчук Тетяна Василівна

Доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

Має три вищі освіти. У 2006 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ та отримала диплом з відзнакою, за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». У 2008 році закінчила Вінницький інститут економіки ТНЕУ та отримала диплом магістра з економіки підприємства. У 2013 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика».

З 2012 року була здобувачем на кафедрі обліку та аудиту Хмельницького національного університету У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами».

Науково-педагогічний досвід – понад 10-ти років.

У 2016-2017 н.р. пройшла курс «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу» у центрі безперервної освіти ДонНУ імені Василя Стуса.

Проходила стажування за кордоном. Стажування в Scientific Consulting Community «Open Europe» (Banská Bystrica, Slovenská republika) Сертифікат за напрямом «Економіка, менеджмент маркетинг и фінанси: сучасні тренди, 2016 рік (certificate about scientific training and advaced skils N 6.-12.16 (110 hours)).

Автор близько 64 наукових та навчально-методичних праць, серед яких статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 2 навчальних посібника (один з грифом МОН України), 1 монографія опублікована за кордоном (Словаччина).

Сфера наукових інтересів: економічне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в маркетингову діяльність підприємства.