Обрати сторінку

Янчук Тетяна Василівна

Янчук Тетяна Василівна

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=239#search

кандидат економічних наук, доцент.

Доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики

Дисципліни, що викладаються: «Проектування торговельних об’єктів та техніка продажів», «Маркетингові дослідження», «CRM-системи в маркетингу», «Інтернет-маркетинг», «Digital-маркетинг».

Освіта: 

У 2006 році закінчила «Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ та отримала диплом з відзнакою, за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

У 2008 році закінчила Вінницький інститут економіки ТНЕУ та отримала диплом магістра з економіки підприємства.

У 2013 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика».

З 2012 року була здобувачем на кафедрі обліку та аудиту Хмельницького національного університету. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами».

У 2018 році отримала атестат доцента.

У червні 2018 році отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння англійською мовою (В2).

Досвід викладацької діяльності – 14 років в системі вищої освіті.

Відомості про стажування та підвищення кваліфікації:

1. Грудень 2016 р. Стажування в Scientific Consulting Community «Open Europe», Certificate № 06-12.16 about scientific training and advanced skills (110 hours) from «Economics, Management and Marketing» (Banská Bystrica, Slovak republic).

2. Липень 2022 р. Стажування на базі Центру українсько-європейського наукового співробітництва, тема: «Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни» (свідоцтво NADV-1807030-ЕСО від 28.08.2022).

Публікації: автор більш 80-ти наукових та науково-методичних публікацій в українських фахових виданнях та міжнародних журналах, в тому числі 3 навчальних посібника (один з грифом МОН України), 4 колективні монографії, одна з яких опублікована за кордоном (Словаччина).

Сфера наукових інтересів: автоматизація маркетингової діяльності; digital-маркетинг; інтернет-маркетинг; впровадження інформаційних технологій на підприємства малого та середнього бізнесу.

Контактна інформація:

Ідентифікатор в базі Google Scholar Citations: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=C2L1OP8AAAAJ

Ідентифікатор в базі ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3901-7670

Ідентифікатор в базі Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Tanya_Yanchuk

Електронна пошта: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=239#search