Обрати сторінку

Карпова Тетяна Сергіївна

Карпова Тетяна Сергіївна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

e-mail:  [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=301#search

Досягнення

У 2010 році з відзнакою закінчила обліково-фінансовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 2010 році проходила практику в ПАТ «Укрсоцбанк» та працювала провідним економістом на ТОВ «Торпластик».

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Малий бізнес у розвитку соціальної сфери».

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – більше 5 років. На посаді доцента кафедри фінансів і банківської справи працює з вересня 2016 року, до цього часу працювала на посаді старшого викладача. Всього за період наукової діяльності Тетяною Сергіївною опубліковано 43 наукові праці, серед яких – 1 одноосібна монографія, 19 статей у фахових виданнях та прийнято участь у роботі 23 наукових конференцій з підготовкою тез доповідей.

Після захисту кандидатської дисертації Карповою Т.С. опубліковано 22 наукові праці, з них – 1 одноосібна монографія, 11 статей у фахових виданнях (з них 1 наукова праця включена до науко метричної бази Web of science, 1 праця – у закордонному виданні), 2 навчально-методичні посібника. Тетяна Сергіївна приймала участь та опублікувала 10 тез доповідей на наукових конференціях (в 5-ти – заочна участь, на одній конференції – 2 тез, в 4-ох – очна участь з отриманням сертифікату учасника, з них одна проводилась в м. Каунас, Литва). Пройшла міжнародне стажування в Університеті Миколаса Ромеріса, м. Вільнюс (Литва), 10-16 червня 2018 року в обсязі 108 годин.

Приймала участь у тренінгах-семінарах та отримала сертифікати учасника, а саме: у Тренінг-марафоні “Навчання, якість, моніторинг” м. Київ; 2-му Форумі фахівців, що викладають англійською мовою, м. Київ; у 2016 та 2017 роках відвідувала лекції та тренінги відомих економістів у рамках “Kyiv economy week”; Connect researcers (Professional development for researchers) – курси British Council для викладачів, що читають лекції англійською мовою; Цикл тренингів “Вища освіта України у контексті інтеграції до европейського освітнього простору”; приймала участь у проекті “Менторська підтримка розвитку підприємницьких та кар’єрних компетенцій молодих спеціалістів в Україні” (вересень 2017 – січень 2018 року).

У 2010 році отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння англійською мовою (B2), викладає англійською та українською мовами.

У грудні 2019 року отримала вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: підприємництво, особливості розвитку соціальної сфери України, принципи оподаткування підприємств на сучасному етапі, діяльність банківського сектору України.