Фурман Тарас Юрійович

Фурман Тарас Юрійович

Доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат педагогічних наук

Досягнення

У 1999 році закінчив Київський державний торговельно-економічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста з обліку і аудиту. При спеціалізованій вченій раді у Національному авіаційному університеті в 2012 році за спеціальністю 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти) захистив кандидатську дисертацію  на тему «Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців економіки та підприємництва в процесі вивчення економічних дисциплін».

У 2017 році пройшов стажування в Департаменті фінансів Вінницької обласної державної адміністрації та у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету.

Автор понад 85 наукових та навчально-методичних праць, зокрема статей у фахових наукових виданнях, міжнародних виданнях, співавтор 1 колективної монографії (2017 рік).

На кафедрі бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса працює з 2016 року. Досвід викладацької роботи у вищих навчальних закладах понад 20 років.

Сфера наукових інтересів: теорія та практика статистичного вивчення якості життя населення та середнього класу.