Сидорова Антоніна Василівна

Сидорова Антоніна Василівна

Завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України

Досягнення

Закінчила з відзнакою в 1971 р. Донецький інститут радянської торгівлі  у 1978 р. аспірантуру Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченко (зараз КНЕУ ім. Вадима Гетьмана) за спеціальністю «Статистика», захистила в 1979 р. дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук.

Після захисту дисертації працювала м.н.с. в Інституті економіки промисловості АН України. З 1982 р. перейшла на викладацьку роботу асистентом кафедри статистики ДонДУ, а з 1986 р. – доцентом цієї кафедри. З 2000 р. обрана на посаду завідувача кафедри статистики. У 2003 р. захистила докторську дисертацію «Методи аналізу та прогнозування розвитку підприємств сфери послуг». У 2004 р. отримала вчене звання професора кафедри статистики.

Протягом 2001-2017 рр. була керівником держбюджетних науково-дослідних тем. З цей період на кафедрі сформувалася наукова школа «Методи статистичного аналізу соціально-економічних та демографічних процесів». У 2001р. відбувся перший набір студентів на спеціальність «Економічна статистика», а в 2006 р. – перший випуск фахівців, при кафедрі почала функціонувати аспірантура, яку закінчили й успішно захистили дисертації 7 випускників кафедри. Всього Сидоровою А.В. підготовлено 10 кандидатів економічних наук.

З грудня 2004 р. до 2006 р. була членом Експертної ради ВАК, а впродовж 2006-2010 рр. – заступником голови Експертної ради ВАК. Брала активну участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, виступала опонентом на захистах дисертацій. Зараз є членом редакційних колегій фахових збірників наукових праць «Економіка і організація управління» та «Финансы, учет, банки», «Вісник Маріупольського університету».

У складі групи викладачів економічного факультету брала участь у роботі Школи молодого посадовця, організованої департаментом економіки та інвестицій Вінницької міської ради спільно з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса. Працювала в команді ДонНУ імені Василя Стуса з розробки проекту «Інтегрований розвиток м.Вінниця».

За результатами діяльності за 2016 і 2017р. Сидорова А.В. нагороджена дипломом ТОП-40 рейтингу викладачів ДонНУ імені Василя Стуса.

Є автором і співавтором понад 260 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 12 монографій, підручника й 8 навчальних посібників з грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів: Статистичне забезпечення управління соціально-економічним розвитком; статистичні методи аналізу зовнішньоекономічної діяльності; управління розвитком підприємств; методи аналізу, моделювання та прогнозування розвитку сфери послуг;  бізнес-аналітика.

Навчальні дисципліни: «Статистика», «Бізнес-аналітика», «Міжнародна статистика», «Статистика зовнішньоекономічної діяльності», «Університетська освіта», «Методологія наукових досліджень».