Сергієнко Сергій Петрович

Сергієнко Сергій Петрович

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • Закінчив Донецький державний університет у 1979 році, за спеціальністю «Фізика», отримав кваліфікацію «фізик-викладач».
  • Захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка доменних границь в ферріт-гранатових плівках з високою подвижністю».
  • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
  • Вчене звання: доцент кафедри радіофізики

Наукові публікації

  1. Основні публікації за напрямком, статті: Куценко В.П., Яненко О.П., Сергієнко С.П., Шевченко К.П. Моделювання процесу неруйнівного контролю властивостей матеріалів радарним методом. Стандартизація, сертифікація, якість. №2 (93) 2015 с. 62-65. ISSN 2307-4949
  2. Навчально-методичні публікації: Учбовий посібник. Лекції для студентів з атомної та ядерної фізики. Вінниця 2016р. УДК 539.1(075) ББК В38 73