Разборська Олена Олександрівна

Разборська Олена Олександрівна

Доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

У 1990 р. закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» та отримала диплом економіста з відзнакою.

У 2005 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного торговельно-економічного університету захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств». У 2012 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри фінансового контролю та аналізу.

У 2015 р. пройшла стажування у Вінницькому національному аграрному університеті на кафедрі аудиту та державного контролю з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза».

Пройшла стажування у ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Груп», 2018 рік. Прийняла участь у тренінговій програмі з відпрацювання актуальних компетенцій університетського викладача економіки і управління «Круті модерні преподи», 2018 рік.

Член акредитаційних комісій коледжів та технікумів, Офіційний опонент на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Дійсний член – професійний бухгалтер Громадської Спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України».

Учасник численних міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, керівник НДР здобувачів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування».

Автор понад 190 наукових та методичних видань, зокрема 2 посібників з аудиту державних фінансів та 24 статті у фахових наукових виданнях з переліку ВАК України. Автор публікацій з професійної тематики загальною кількістю (Університетські Вісті).

Брала участь в обговоренні проектів методичних рекомендацій з аудиту державних фінансів як учасник розробки Курсу навчальних та тестових завдань для державних службовців Рахункової палати України в м. Києві. Регулярно викладала на курсах підвищення кваліфікації державних службовців у Вінницькій області.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем організації та методики незалежного аудиту, державного фінансового аудиту, внутрішньогосподарського контролю суб’єктів господарювання, розкриття інформації у фінансовій звітності та формування облікової політики згідно з міжнародними стандартами.

Нагороджена подяками ДонНУ імені Василя Стуса за підтримку традицій економічного факультету, відповідальну працю, підготовку студентів переможців Всеукраїнських наукових заходів; Державної служби статистики України Національної академії статистики обліку та аудиту за підготовку переможців диплому III ступеня (2017/2018, 2018/2019); Університету імені Альфреда Нобеля за високий професіоналізм, забезпечення об’єктивної та якісної перевірки конкурсних робіт, створення доброзичливої атмосфери під час проведення олімпіади і нагородження переможців та учасників; ВМВП ВМГО «Фундації регіональних ініціатив» за участь тренером освітнього фрі-табору Business Camp 6.0.