Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Разом із заявою до Приймальної комісії Донецького національного університету імені Василя Стуса необхідно подати такі документи:

 1. Заява, мотиваційний лист (подаються в електронному вигляді через сервіс vstup.edbo.gov.ua)*. Під час виконання вимог до зарахування ці електронні документи видруковуються з бази і підписуються вступником.
 2. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 3. Копія довідки або витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки)
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер)
 5. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць). Відсутність такого документа для зазначених категорій вступників унеможливлює зарахування особи згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487
 6. Оригінал і копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього
 7. Екзаменаційний листок та екзаменаційну картку ЄВІ/ЄФВВ у зазначених Правилами прийому випадках. 
 8. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

 

*Заяви та мотиваційні листи на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків:

 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту або реєстраційних даних учасника тестових вступних випробувань, яке здійснювалося Українським центром оцінювання якості освіти. У такому випадку додаються копії документів, що вказують на зміну паспортних даних.
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.