Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Разом із заявою до Приймальної комісії Донецького національного університету імені Василя Стуса необхідно подати такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний листок та екзаменаційну картку єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами вступу випадках);
 • подання для визначення додаткових балів за навчальні та наукові досягнення для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» та копії наданих документів (за наявності), що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо), у випадках, передбачених Правилами прийому.
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника – копії документів, що вказують на зміну паспортних даних;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.