Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

 1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. копію реєстраційної облікової картки платника податків;
 3. копію витягу з реєстру територіальної громади або інший документ, який зазначає місце декларування та/або реєстрації місця проживання (перебування);
 4. копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2020, 2021 років (при вступі за результатами ЗНО);
 5. копію інформаційної картки з результатами НМТ;
 6. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 7. копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць). Відсутність такого документа для зазначених категорій вступників унеможливлює зарахування особи згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487;
 8. копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 9. копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIІІ цих Правил і Порядком прийому.

Перелік документів для вступу на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

 1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
 3. копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
 4. копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 5. атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 6. сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти із зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
 7. інформаційна картка до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з результатами;
 8. документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти;
 9. у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
 10. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Перелік документів для вступу на освітній ступінь «Бакалавр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

 1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. довідка про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
 3. копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
 4. копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 5. документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 6. сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
 7. інформаційна картка до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з результатами;
 8. документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 або квотою-3 (для вступників, що вступають на основі повної загальної середньої освіти);
 9. у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
 10. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для здобуття СО «Бакалавр» за іншою спеціальністю (друга вища освіта та паралельне навчання)

Перелік документів для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» за іншою спеціальністю
До Приймальної комісії необхідно подати такі документи:
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Особи, що вступають для здобуття другої вищої освіти, подають:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), і додаток до нього;
 • довідку медико-соціальної комісії (для осіб, які за станом здоров’я втратили можливість працювати за набутою спеціальністю і потребують перепідготовки);
 • направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства (для осіб, які направлені державним (регіональним) замовником для отримання другої вищої освіти).

 

Особи, що вступають на паралельне навчання, подають:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь і додаток до нього;
 • копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021років;
 • довідка з місця навчання студента, про виконання навчального плану у повному обсязі;
 • завірена деканатом копія залікової книжки (індивідуального плану) студента.