Боєнко Олена Юріївна

Боєнко Олена Юріївна

Завідувач кафедри маркетинг Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент

Досягнення

Закінчила економічний факультет Донецького національного університету у 1995 році. Отримала спеціальність: «Управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва».

Сертифікований спеціаліст за напрямом: Бізнес-освіта в Україні та інвестиційна діяльність (Консорціум (CEUME) Агенції США з питань міжнародного розвитку «USAID»). (1999 р.).

У 2000 році при спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 «Економіка підприємства та організація виробництва».

Проходила стажування за кордоном:

 1. Стажування Academic Society of Michal Baludyansky, Certificate № 23-09.15 about scientific training and advanced skills (72 hours) from “Economics, Management and Marketing” , 13.09.2015 – 16.09.2015, Slovak republic, Kosice.
 2. Стажування в Scientific Consulting Community ”Open Europe”, Certificate № 24-03.16 about scientific training and advanced skills (108 hours) from “Economics, Management and Marketing” , 20.03.2016 – 23.03.2016, Slovak republic, Medzilaborce.

Участь у реалізації Міжнародних програм:

 • спільний проект (Україна-Норвегія) з ресоціалізації та адаптації звільнених у запас військовослужбовців та членів їх сімей (м. Вінниця, 2015);
 • освітня он-лайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу, в рамках МАТРА за підтримки Посольства Королівства Нідерландів (2016 р.).

Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

 • Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Маркетинг» у 2009/2010 н.р. (ДонНУ, Донецьк).
 • Член журі Всеукраїнської олімпіади для студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації з науки «Маркетинг» у 2015-2016 н.р. (КНЕУ, м. Київ).
 • Член журі Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. з напряму «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці», який проводився на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця у 2016/2017 навчальних роках.
 • Член журі Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» у 2017/2018 н.р., який проводився на базі Тернопільського національного економічного університету.
 • Член журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів ВНЗ зі спеціальності «Маркетинг»  у 2017/2018 навчальному році, який проводився на базі Хмельницького національного університету.

Робота у складі Акредитаційної комісії або їх експертних рад:

 • Член експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення ліцензійної експертизи з напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Державному економіко-технологічному університеті транспорту (наказ МОН України № 180 л від 17.02.2015 р.).
 • Член експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП «Міжнародний маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за першим (бакалаврським) рівнем вищої у Тернопільському національному економічному університеті (наказ МОН України № 413 л від 05.04.2018 р.).

Член редакційної колегії наукового міжнародного журналу «Economic and Law paradigm of modern society», ISSN 2414-0414, Banska Bystrica, Slovak Republic.

Автор більш 80-ти науково-методичних публікацій в українських фахових виданнях та міжнародних журналах. За останні 5 років підготовлено 3 навчальних посібника, один з яких з грифом МОНУ. Загальний стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО ІІІ та IV рівнів акредитації становить 19 років.

Працює над докторською дисертацією на тему: «Формування конкурентоспроможності бренда в умовах глобальної економіки» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетингове ціноутворення, маркетингові дослідження, бренд-менеджмент.