Обрати сторінку

Боєнко Олена Юріївна

Боєнко Олена Юріївна

Завідувач кафедри маркетинг Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=190#search

Освіта:

В 1995 році закінчила економічний факультет Донецького державного університету. Отримала спеціальність: «Управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва».

Сертифікований випускник Консорціуму із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) – 1999 рік.

В 2000 році при Спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 «Економіка підприємства та організація виробництва».

В 2004 р. отримала звання доцента кафедри маркетингу.

Професійна діяльність:

Член Української асоціації маркетингу – https://www.uam.in.ua/ukr/clubs/teachers-club/members/

Член Галузевої Експертної ради НАЗЯВО (07 галузь – «Управління та адміністрування) https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%93%D0%95%D0%A0_07.pdf

Член журі Галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг»

Член редакційної колегії наукового журналу категорії «Б» «Innovation and Sustainability», https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/about/editorial

Досвід викладацької діяльності – 23 роки в системі вищої освіті України.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра міжнародної економіки та маркетингу, 10.02.2020 р. – 13.05.2020 р.

Стажування Academic Society of Michal Baludyansky, Certificate № 23-09.15 about scientific training and advanced skills (72 hours) from «Economics, Management and Marketing», 13.09.2015 – 16.09.2015, Slovak republic, Kosice.

Стажування в Scientific Consulting Community «Open Europe», Certificate № 24-03.16 about scientific training and advanced skills (108 hours) from «Economics, Management and Marketing», 20.03.2016 – 23.03.2016, Slovak republic, Medzilaborce.

Міжнародні проєкти, тренінги:

2016 р. – Міжнародна програма «Освітня онлайн-платформа розвитку підприємницьких і соціальних компетенцій населення Донбасу» в рамках програми МАТРА за підтримки Посольства Королівства Нідерландів.

2019 р. – Тренінг з викладацької майстерності для викладачів переміщених та східних ЗВО, спільний проєкт ГО «ВИЩЕ» та Саксонського центру дидактики вищої школи (Німеччина).

2019 р. – Тренінг з формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти, НАЗЯВО.

Нагороди:

Грамота та Подяка Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Департаменту освіти Вінницької міської ради, дипломи, грамоти та подяки ректора ДонНУ імені Василя Стуса.

Наукова діяльність:

Автор більш 85-ти наукових та науково-методичних публікацій в українських та міжнародних виданнях. Співавтор 3-х навчальних посібників.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Рекламний менеджмент», «Маркетинг в галузях та сферах діяльності», «Вступ до фаху».

Сфера наукових інтересів: маркетинг, бренд-менеджмент, брендинг.

Практична діяльність у сфері маркетингу: керівник напрямів та маркетолог ТМ «Славолія», ТМ «Гайсин», ТМ «Урожай» (2002-2003 рр.).