Наумова Марина Анатоліївна

Наумова Марина Анатоліївна

к.ф-м.н., доцент, доцент кафедри математики і математичних методів в економіці

У 1988 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію «Математик. Викладач».

У 1999 році у спеціалізовані раді Інституту прикладної математики та механіки НАН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння» (науковий керівник д.ф-м.н., професор, дійсний член Академії наук НАН України, директор Інституту прикладної математики і механіки Скрипник І.В.) та здобула ступінь кандидата фізико-математичних наук.

У 2003 році присвоєне вчене звання доцента кафедри математики і математичних методів в економіці Донецького національного університету.

У 2012-2013 р.р. здобула другу вищу освіту у Донецькому національному технічному університеті за спеціальністю «Економічна кібернетика».

У 2015 році пройшла наукове зарубіжне стажування у м. Кошице (Словаччина) з проблем економіки, менеджменту та маркетингу.

У 2012-2014 р.р. закінчила навчальні курси «Англійська мова для викладачів» та рекомендована для викладання фахових дисциплін англійською мовою. У 2019 році отримала сертифікат зі знання англійської мови на рівні В2.

У 2015 році закінчила курси «Платформа дистанційної освіти» Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу у Центрі безперервної освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У 2019 році закінчила докторантуру за спеціальністю 051 Економіка Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Нагороджена грамотами та подяками ДонНУ імені Василя Стуса, Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради.

Має понад 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, включаючи публікації у виданнях, включених до закордонних наукометричних баз, фахових виданнях, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів охоплює математичне моделювання економічних систем і процесів, зокрема ринку праці.