Обрати сторінку

Наумова Марина Анатоліївна

Наумова Марина Анатоліївна

Завідувач кафедри економічної та управлінської аналітики Донецького національного університету імені Василя Стуса, к.ф-м.н., доцент

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=182#search

У 1988 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію «Математик. Викладач».

У 1999 році у спеціалізовані раді Інституту прикладної математики та механіки НАН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння» (науковий керівник д.ф-м.н., професор, дійсний член Академії наук НАН України, директор Інституту прикладної математики і механіки Скрипник І.В.) та здобула ступінь кандидата фізико-математичних наук.

У 2003 році присвоєне вчене звання доцента кафедри математики і математичних методів в економіці Донецького національного університету.

У 2012-2013 р.р. здобула другу вищу освіту у Донецькому національному технічному університеті за спеціальністю «Економічна кібернетика».

У 2015 році пройшла наукове зарубіжне стажування у м. Кошице (Словаччина) з проблем економіки, менеджменту та маркетингу.

У 2012-2014 р.р. закінчила навчальні курси «Англійська мова для викладачів» та рекомендована для викладання фахових дисциплін англійською мовою. У 2019 році отримала сертифікат зі знання англійської мови на рівні В2.

У 2015 році закінчила курси «Платформа дистанційної освіти» Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу у Центрі безперервної освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У 2019 році закінчила докторантуру за спеціальністю 051 Економіка Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У 2020 році пройшла стажування у Bydgoszcz University of Economy (Польша).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» на кафедрі вищої математики і фізики.

Є членом Вінницької обласної організації Спілки економістів України.

Нагороджена грамотами та подяками ДонНУ імені Василя Стуса, Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради.

Є членом Вінницької обласної організації Спілки економістів України.

Має понад 140 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, включаючи публікації у виданнях, включених до закордонних наукометричних баз Scopus та Web of Science, фахових виданнях, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів охоплює математичне моделювання економічних систем і процесів, зокрема ринку праці.

Дисципліни: “Вища математика і теорія ймовірностей”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Статистика”.