Обрати сторінку

Буркіна Наталя Валеріївна

Буркіна Наталя Валеріївна

Доцент кафедри економічної та управлінської аналітики Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=184#search

Досягнення

У 2001 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Математика» з кваліфікацією «Математик. Викладач».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на тему «Проектування методичної системи дистанційного навчання математики у вищих навчальних закладах».

Протягом 2007-2012 рр. працювала на посаді асистента кафедри математики та математичних методів в економіці, старшого викладача, з вересня 2012 року була переведена доцентом кафедри математики та математичних методів в економіці, з 2016 року працює на посаді доцента кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Учасник численних міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, відповідальний виконавець держбюджетної теми «Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування». Автор і співавтор понад 60 наукових робіт, в тому числі трьох навчально-методичних посібників та 2 статтей Scopus.

Сфера наукових інтересів: Математичне моделювання економічних систем, статистичне моделювання і прогнозування соціально-економічних та фінансових процесів, моделювання та оптимізація бізнес-процесів, математичне моделювання підтримки прийняття управлінських рішень, системи статистичної та інтелектуальної обробки даних, імітаційне моделювання економічних процесів, візуальна та прогностична аналітика, BigData, методика проектування дистанційних курсів.

Навчальні дисципліни: «Статистичне моделювання та прогнозування», «Вища математика та теорія ймовірностей», «Бізнес-аналітика», «Data Analysis and Modeling», «Cистеми прийняття рішень».