Обрати сторінку

Стоберська Надія Анатоліївна

    Старший лаборант кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса.

    Досягнення

    У 2008 році закінчила  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», за кваліфікацією – викладач історії.

    Має практичний досвід роботи у вищій школі. Працювала викладачем історії в коледжі менеджменту, лаборантом на кафедрі «Правознавства» у Вінницькому інституті Університету «Україна», завідувачем навчальної лабораторії кафедри міжнародного бізнесу і прикладної економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса.

    У 2017 році вступила до аспірантури Донецького національного університету імені Василя Стуса, за спеціальністю 032 – Історія та археологія.  Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.