Буга Наталія Юріївна

Буга Наталія Юріївна

Доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

В 1992 році закінчила Одеський інститут низькотемпературної техніки та енергетики за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація машинобудування».

В 2002 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Менеджмент організацій». Отримала диплом магістра управління бізнесом.

У 2008 році при спеціалізованій раді Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Державна політика інноваційного розвитку проблемних регіонів» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

У 2012 році отримала атестат доцента.

Проходила стажування:

  1. В 2014 році в Університеті Інформатики (WSIiU, Лодзь, Польща) за програмою «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських кваліфікаційних рамок», організованою Фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC, Польща);
  2. В 2017 році у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;
  3. В 2017 році в ТОВ «Барлінек Інвест» за темою «Поведінка споживачів».

Автор більш 60-ти науково-методичних публікацій в українських фахових виданнях та міжнародних журналах,  в тому числі трьох монографій, 4 статей, що індексуються  у наукометричних базах даних   SCOPUS (1)  та ІndexCopernicus (3).  

Загальний стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО ІІІ та IV рівнів акредитації становить 20 років.

Сфера наукових інтересів: маркетинг інновацій, маркетинг регіонів та держави.