Обрати сторінку

Буга Наталія Юріївна

Буга Наталія Юріївна

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=238#search

кандидат економічних наук, доцент.

Доцент кафедри маркетингу.

Дисципліни, що викладаються: «Маркетинг інновацій», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингова товарна політика», «Маркетинг комунікацій», «Державний маркетинг та соціально-відповідальний маркетинг».

Освіта:

В 1992 році закінчила Одеський інститут низькотемпературної техніки та енергетики за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація машинобудування».

В 2002 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Менеджмент організацій». Отримала диплом магістра управління бізнесом.

У 2008 році при спеціалізованій раді Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Державна політика інноваційного розвитку проблемних регіонів» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

У 2012 році отримала атестат доцента.

Відомості про стажування та підвищення кваліфікації:

  1. В 2014 році в Університеті Інформатики (WSIiU, Лодзь, Польща) за програмою «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських кваліфікаційних рамок», організованою Фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC, Польща);
  2. В 2017 році у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;
  3. В 2017 році в ТОВ «Барлінек Інвест» за темою «Поведінка споживачів».
  4. В 2022 році в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва за темою «Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій»

Публікації: автор більш 70-ти науково-методичних публікацій в українських фахових виданнях та міжнародних журналах, в тому числі трьох монографій, 2 навчальних посібників, статей, що індексуються у міжнародних наукометричних базах. Загальний стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ та IV рівнів акредитації більше 25 років.

Сфера наукових інтересів: маркетинг інновацій, креативний маркетинг.

Контактна інформація:

Ідентифікатор в базі Google Scholar Citations: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8FQvB9kAAAAJ&hl=ru

Ідентифікатор в базі ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7378-9036

Електронна пошта: [email protected].