Обрати сторінку

Савченко Марина Василівна

Посада:  завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Донецький державний університет,  спеціальність –  «Фінанси»,  кваліфікація – економіст

email:   m_savchenko@donnu.edu.ua

Профайл:  http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=114#search

Наукові інтереси: економічна стійкість та економічна безпека соціально-економічних систем, сталий розвиток та управління конкурентоспроможністю національних соціально-економічних систем, міжнародні фінанси та фінансовий менеджмент міжнародних компаній.

Дисципліни, що викладаються: Дисципліни, що викладаються Міжнародні економічні відносини, Міжнародні фінанси, Міжнародний фінансовий менеджмент, Ціноутворення на світових товарних ринках, Фінансовий менеджмент.

Член спеціалізованої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

    Наукова діяльність:

    Загальна кількість наукових праць – більше 200, з них:

     Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

  1. Savchenko M. Formation of entrepreneurship model by innovation activity of industrial enterprises. / I. Perevozova, M. Savchenko, О. Shkurenko, K. Obelnytska, N. Hrechanyk // Journal of Entrepreneurship Education, Volume 22, Special Issue, 2019, Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651. (міжнародне, наукометричне, видання; SCOPUS).

  2. Savchenko M., Shaulska L., Shkurenko О., Sarkisyan L. Improving the methodology for assessing labour potential in socio-economic systems based on the organizational and methodological model. SHS Web of Conferences. 2019. Volume 67. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06045.pdf. (міжнародне, наукометричне, видання; WEB OF SCIENCE)

  3. Savchenko M., Varlamova M., Shkurat M., Melnyk L., BondarV. Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No. 4. Р. 536-548 (WEB OF SCIENCE)

    Монографії:

1. Савченко М.В., Шкуренко О. В. Механізми поглиблення співпраці України з міжнародними організаціями. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 302 с. С. 62-75. (ISBN 978-617-7675-48-7)

2. Savchenko M., Shkurenko О. Conceptual bases for the formation of the strategy of output of an industrial enterprise in the global market. The Potential of Modern Science. Volum 2. London, 2019. 305 p. (p. 183-198) (ISBN 978-1-9993071-3-4) (міжнародне, наукометричне, видання) A catalogue record for this publication is available from British Library Title: The Potential of Modern Science. Rights: Terms governing use: Copyright. Access restrictions: NON_PRINT_LEGAL_DEPOSIT Publication Details: London: Sciem-cee Publishing, 2019. Language: English Identifi-er: ISBN 9781999307134; System number: 019406924 Notes: The monograph includes 54 sections. Physical De-scription: 1 online resource. Shelfmark(s): General Reference Collec-tion DRT ELD.DS.424977 UIN: BLL01019406924)

3. Савченко М. В. Моніторинг стану розвитку підприємств сімейного бізнесу в аграрній сфері України. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: монографія / за заг. ред. Орєхової Т.В., 2019. 144 с.

Профіль у:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9063-3551

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=R003pH8AAAAJ&hl=uk

ResearchGate: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_EFYgNQAAAAJ&hl=u k

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=114#search

  Участь у міжнародних проєктах

Проходила міжнародне стажування в Міжнародному інституті інновацій «Наука-Освіта-Розвиток» (м. Варшава, Польща) за курсом «Економіка та управління». Тема: «Економіка, організація та управління підприємствами, галузями і комплексами» (Свідоцтво № 039, 01.02.2017 р. -30.04.2017 р.).