Варламова Марія Леонідівна

Варламова Марія Леонідівна

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

У 2007 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент».

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію у Вінницькому національному аграрному університеті та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Має значний досвід практичної роботи на посаді менеджера у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Викладає дисципліни: «Транснаціональні корпорації», «Міжнародний банківський бізнес», «Кон’юнктура світових товарних ринків», «Крос-культурні комунікації».

Опубліковано понад  20 наукових праць,  у тому числі статті у фахових наукових виданнях з переліку ВАК України, тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, співавтор  навчального посібника «Міжнародний бізнес».