Обрати сторінку

Варламова Марія Леонідівна

Посададоцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Бердянський державний педагогічний університет, 2007 р., спеціальність – «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент», кваліфікація –  спеціаліст-інженер-економіст, викладач дисциплін економічного напрямку

email:   [email protected]

Профайл:     http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=95#search

Наукові інтереси:  трансформація міжнародних економічних відносин під впливом діджиталізації, діяльність транснаціональних корпорацій, розвиток інвестиційно-інноваційних процесів.

Дисципліни, що викладаються: «Міжнародні економічні відносини»,  «Транснаціональні корпорації»,  «Ділові переговори в міжнародному бізнесі», «Економіка зарубіжних країн», «Міжнародна регіональна економічна інтеграція».

Наукова діяльність:

Загальна кількість наукових праць – близько 30, з них:

Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Varlamova M. Analiza rozwoju przemyslu przetworczero agrobiznesu Winnickiego regionu / M. Varlamova // Wspolpraca Europejska. – 2015. – № 5. – p. 105–118.

    Статті у фахових виданнях:

 1. Варламова М.Л. Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях АПК. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 8. С. 54-62.
 2. Саркісян Л.Г., Варламова М.Л. Імплементація закордонного досвіду залучення інвестицій у сектор зеленого будівництва в регіонах України. Економічний простір: Збірник наукових праць.   № 130. С. 89-97.
 3. Варламова М.Л., Дем’янова Ю.О. Світові тенденції трансформації ринку праці в умовах формування цифрової економіки. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту.  № 21. С.47-53
 4. Варламова М.Л. Основні тренди інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. № 1 (12). (Електронне наукове фахове видання)
 5. Варламова М.Л., Єнгоян Г.М. Світові тренди розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2019. Том 60. № 5. С. 58–65.
 6. Варламова М., Дем’янова Ю. Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2020.  Том 63. № 2. С. 251-260.

    Монографії:

 1. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової  продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової та ін. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с.
 2. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка: монографія / За ред. О.І. Рогача. К.: Видавництво «Центр учбової літератури». 2020. 368 с.

    Підручники та навчальні посібники:

 1. Орєхова Т.В., Козловський С.В., Хаджинов І.В. та ін. Міжнародний бізнес: навч. посіб. / під заг. Ред. Т. В. Орєхової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 425 c.
 2. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за заг. ред. Орєхової Т.В. та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 464 с.