Обрати сторінку

Варламова Марія Леонідівна

Посададоцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: «Економіка підприємств. Маркетинг. Менеджмент», спеціаліст

email:   [email protected]

Профайл:     http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=95#search

Наукові інтереси: крос-культурні аспекти ведення міжнародного бізнесу, міжнародна регіональна економічна інтеграція, транснаціоналізація світової економіки, трансформація міжнародних економічних відносин під впливом діджиталізації.

Дисципліни, що викладаються: Бренд-менеджмент на міжнародних ринках, Ділові переговори в міжнародному бізнесі, Транснаціональні корпорації.

Наукова діяльність:

Загальна кількість наукових праць – близько 40, з них:

Статті у закордонних виданнях та виданнях:

  1. Varlamova M. Analiza rozwoju przemyslu przetworczero agrobiznesu Winnickiego regionu Wspolpraca Europejska. 2015. № 5. p. 105–118.
  2. Savchenko M., Varlamova M., Shkurat M., Melnyk L., BondarV. Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No. 4. Р. 536-548 (WEB OF SCIENCE)

    Монографії:

1. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової та ін. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с.

2. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка/ За ред. О. І. Рогача. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. 368 с.

Профіль у:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7111-1136

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=R003pH8AAAAJ&hl=uk

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Mariia-Varlamova

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=95#search