Кудрич Юлія Сергіївна

Кудрич Юлія Сергіївна

ассистент кафедри математики і математичних методів в економіці 

У 2015 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію «Математик. Викладач математики».
У 2018 році закінчила аспірантуру Донецького національного університету імені Василя Стуса за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння». Наразі працює над завершенням дисертації на здобуття звання доктора філософії з математики на тему «Регулярні обмежені точки для еліптичних і параболічних рівнянь з нестандартними умовами зросту» (науковий керівник доктор фізико-математичних наук, доцент, директор Інституту прикладної математики і механіки Скрипнік І.І.).

Заохочення та нагороди

Диплом за зайняте 2 місце у Ректорській олімпіаді для аспірантів у 2016 році з дисципліни “Педагогіка вищої школи”.

Сфера наукових інтересів охоплює якісну теорію крайових задач для нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь.

Наукові публікації

  1. Buryachenko K.O., Kudrych Yu.S. Neumann problem in a disk for fouth-orderimproperly elliptic equations / K.O. Buryachenko, Yu.S. Kudrych //Український математичний вісник Т.14, № 3, 2017, с. 330–344.
  2. Buryachenko K.O., Kudrych Yu.S. Neumann problem in a disk for fouth-order improperly elliptic equations / K.O. Buryachenko, Yu.S. Kudrych // Journal of Math Sci, 231 (2017), 1, 16-27.
  3. Акопян С.Т., Кудрич Ю.С. Поточкові оцінки слабких розв’язків квазілінійних
  4. еліптичних рівнянь дивергентного виду з нестандартними умовами зросту та молодшими членами /С.Т. Акопян, Ю.С. Кудрич // Вісник Черкаського університету: Фізико-математичні науки,  №1, 2018, с. 88-98.