Обрати сторінку

Кримова Марія Олександрівна

email:  m.krymova@donnu.edu.ua

Доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук.

Закінчила Донецький національний університет у 2007 р. і отримала диплом магістр з відзнакою зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». З цього ж періоду працює на кафедрі. У 2012 р. у Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці України. З 2013 року та по теперішній час працює на посаді старшого наукового співробітника відділу дослідження ризиків у сфері зайнятості населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. З 2014 р. працює на посаді доцента кафедри менеджменту та поведінкової економіки.

Опубліковано понад 60 наукових праць, у тому числі колективні монографії, національні доповіді, статті у фахових наукових виданнях з переліку ВАК України, тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, видання навчально-методичного характеру. Учасник проекту «Освітня он-лайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу» за підтримки Посольства Нідерландів МАТRА, учасник проекту «Прогнозування потреби економіки України в високваліфікованій робочій силі» (за підтримки ETF), учасник проекту «Пріоритетні напрямки діяльності для забезпечення сталого зростання» (за підтримки МОП), учасник проекту «Цілі сталого розвитку дітей України» (за підтримки UNICEF); учасник проекту «Оцінка економічного потенціалу університетів Донбасу» (за підтримки USAID),  учасник програми навчання безробітних за напрямом «Менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу», тощо. Активний учасник та розробник тренінгового проекту «Smilе філософія бізнесу та сервісу» направлений на підвищення якості надання послуг в закладах муніципального, регіонального управління та сфері бізнес-послуг (ЦНАП, державних центрах зайнятості, комунальних підприємствах, закладах громадського обслуговування, тощо).

Читає основні лекційні курси: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Ринок праці», «Соціальна політика та людський розвиток», «HR-аналітика», «Практикум з управлінської ефективності».

Активно залучає до наукової діяльності студентів кафедри та факультету, керує дослідженнями, результати яких неодноразово мали схвальну оцінку на конференціях та випробуваннях різних рівнів, виступає постійним організатором конференцій, круглих столів та олімпіад зі спеціальності.

Сфера наукових інтересів: ринок праці, професійно-освітні траєкторії, трудовий потенціал, людський капітал, менеджмент персоналу, розвиток персоналу, HR-аналітика, розвиток економічної освіти, розвиток softskills.