Обрати сторінку

Козловський Сергій Володимирович

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України.

Електронна пошта:  [email protected]

Викладає дисципліни: «Національна економіка», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Методологія та організація наукових досліджень», «Економічна безпека та конкурентоспроможність підприємства», «Економіка підприємства» та інші.

Освіта: У 2000 році з відзнакою закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління» та здобув кваліфікацію магістра комп’ютеризованих систем, автоматики і управління.

У 2000 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобув кваліфікацію економіста.

У 2003 році достроково закінчив аспірантуру Вінницького державного технічного університету, захистив кандидатську дисертацію в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) на тему: «Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.

У 2006 році отримав атестат доцента кафедри аграрного менеджменту.

У 2011 році захистив докторську дисертацію у Вінницькому національному аграрному університеті на тему: «Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю» та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2013 році отримав атестат професора кафедри адміністративного менеджменту та державного управління.

Наукові інтереси: управління, моделювання та прогнозування складних економічних процесів з використанням найсучасніших математичних теорій.

Нагороди: Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України «За наукові досягнення» (2007 р.). Переможець І Обласного конкурсу «Молода людина року» у номінації «Молодий науковець року», м. Вінниця, (2008 р.). Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2008-2010 р.). Лауреат ІV Обласного конкурсу «Молода людина року» у номінації «Молодий науковець року», м. Вінниця, (2011 р.). Відмінник освіти України (2012 р.). Грамоти Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2015-2019 р.). Дипломи І ступеня за найвищі досягнення у науковій, інноваційній, навчально-методичній, організаційній, виховній діяльності, високі професійні показники та значний внесок у підвищення рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса на національному та міжнародному рівнях (2018, 2019, 2020 р.). Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2018 р.). Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2019 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2020 р.).

Участь у проектах: Учасник  World Youth Forum (2018, Egypt). Керівник та учасник науково-дослідних тем: «Дослідження розвитку транс-формаційних процесів в аграрній економіці макрорегіону Поділля» (0111U004338); «Методологічні засади розвитку та забезпечення стійкості регіональної економічної системи за умов посилення інтеграційних процесів» (0112U002136); «Розробка та дослідження механізмів управління динамікою економічного розвитку агропромислового комплексу» (0112U003866); «Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові» (0117U006342).

Досвід роботи: Головний редактор наукового видання «Економіка і організація управління» (Україна). Член редакційних колегій наукових видань «Problems and Perspectives in Management» (Україна), «International Business Research» (Canada), «Business and Economic Research» (USA), «Journal of Management and Sustainability» (Canada), «Економіка та держава» (Україна), «Агросвіт» (Україна), «Інвестиції: практика та досвід» (Україна), «Молодий вчений» (Україна), «Montenegrin Journal of Economics» (Montenegro), «Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication» (India), «Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development» (Lithuania).

Член спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса Д.11.051.03 з захисту докторських дисертацій з економіки. Голова та член разових спеціалізованих вчених раз зі спеціальності 051 «Економіка».

Експерт Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (2017-2020 р.).

Експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України (з 2019 р.).

Експерт Національного агентствам із забезпечення якості вищої освіти (з 2019 р.).

Член журі Всеукраїнської олімпіади з економіки.

Підготував 5 кандидатів економічних наук.

Відомості про стажування та підвищення кваліфікації: ДонНУ імені Василя Стуса, Центр міжнародних проектів, 5-9 грудня 2016 р., набуття знань про «Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом право, економіка, суспільство» в рамках проекту 544117-Tempus-1-2013-1-HP-Tempus-JPCR «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі – InterEULawEast».

Публікації: Автор понад 250 наукових праць, 10 монографій, 7 навчальних посібників (4 з грифом МОН України), 3 авторських свідоцтв.