Обрати сторінку

Поповський Юрій Борисович

Поповський Юрій Борисович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики.

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=135#search

Навчальні дисципліни: «Економічна інформатика», «Smart-аналітика», «Інформаційні системи і технології в бізнес-аналітиці», «Системи баз даних», «Системи прийняття рішень», «Мережеві технології управління економіко-аналітичними завданнями», «Економічна аналітика».

Освіта та досягнення:У 1995 році Юрій Поповський закінчив Вінницький державний педагогічний інститут.

На початку педагогічної діяльності працював у загальноосвітніх школах, згодом перейшов у вищі навчальні заклади економічного профілю. Працював на посаді начальника інформаційно-обчислювального центру Вінницького торговельно-економічного університету КНТЕУ та викладача кафедри економічної кібернетики. Викладав дисципліни: «Інформаційні системи і технології», «Системи баз даних», «Системи об’єктно-орієнтованого програмування».

У 2014 році захистив дисертацію на тему «Професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю з використанням автоматизованої комп’ютерної опитувальної системи» та отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Також з 2014 року Юрій Поповський працює у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Публікації: Опубліковано понад 60 наукових праць, у тому числі статті у фахових наукових виданнях з переліку ВАК України, монографії, тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, видання навчально-методичного характеру в тому числі Scopus, Web of Science . Отримано два авторських свідоцтва на комп’ютерні програмні продукти.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем організації та методики оцінювання високотехнологічних послуг. Методика викладання дисциплін економічно-інформаційного характеру. Системи електронного автоматизованого комп’ютерного управління. Комп’ютерне програмування с++, Python, php, html, Java, React, Mysql тощо. Розробка мікропроцесорних електронних пристроїв.

Розроблено ряд web-наукових проєктів: http://rang.donnu.edu.ua/, https://synergy.donnu.edu.ua/ та інші.

Профайл у базі Rang DonNU: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=135#search

 

Ідентифікатор в базі Google Scholar Citations: https://scholar.google.ru/citations?user=iJ5MIlEAAAAJ&hl=uk

 

Ідентифікатор в базі ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9446-5287

 

Електронна пошта: [email protected]