Поповський Юрій Борисович

Поповський Юрій Борисович

Доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат педагогічних наук

Досягнення

У 1995 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут.

На початку педагогічної діяльності працював у загальноосвітніх школах, згодом перейшов у вищі навчальні заклади економічного профілю. Працював на посаді начальника інформаційно-обчислювального центру Вінницького торговельно-економічного університету КНТЕУ та викладача кафедри економічної кібернетики. Викладав дисципліни «Інформаційні системи і технології», «Системи баз даних», «Системи об’єктно-орієнтованого програмування».

У 2014 році захистив дисертацію на тему «Професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю з використанням автоматизованої комп’ютерної опитувальної системи» та отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Опубліковано понад 50 наукових праць, у тому числі статті у фахових наукових виданнях з переліку ВАК України, монографії, тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, видання навчально-методичного характеру. Отримано два авторських свідоцтва на комп’ютерні програмні продукти.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем організації та методики оцінювання високотехнологічних послуг. Методика викладання дисциплін економічно-інформаційного характеру. Системи електронного автоматизованого комп’ютерного управління. Комп’ютерне програмування с++, Delphi, php, html, тощо.  Розробка мікропроцесорних електронних пристроїв.

Навчальні дисципліни: «Економічна інформатика», «Smart-аналітика»,  «Інформаційні системи і технології в бізнес-аналітиці», «Системи баз даних», «Системи прийняття рішень».