Іонін Євген Євгенович

Іонін Євген Євгенович

Завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса, Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України

Досягнення

Закінчив економічний факультет Донецького національного університету у 1976 р.

Іонін Є.Є. працює у Донецькому національному університеті з 1978 р. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію у Московському фінансовому інституті. З 1988 р. доцент кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, з 1999 р. завідувач кафедри економічного аналізу господарської діяльності, з 2010 р. завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту.

В 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Оцінка майнового стану підприємств». Вчене звання професора присвоєно у 2008 р.

Брав участь у реалізації Міжнародних програм TACIS, керував робочою групою викладачів університету, пройшов стажування в Шотландії та Італії з обліку, аналізу та фінансовому менеджменту.

Підготував 5 кандидатів економічних наук, має 200 наукових праць, у тому числі: 4 монографії, статті у журналах «Фінанси України», «Аудитор України», «Бухгалтерський облік і аудит».

Офіційний опонент на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Член спеціалізованих вчених рад у Львівському національному університеті ім. Івана Франка і Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Головний редактор наукового журналу «Фінанси, облік, банки». Член редколегії журналу «Економічний аналіз». Член акредитаційних комісій вищих навчальних закладів, коледжів та технікумів, член журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності облік і оподаткування, з дисципліни управлінський облік.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням проблем фінансового аналізу діяльності суб’єктів реального сектору економіки, оцінки їх майнового стану, формування корпоративної звітності на основі міжнародних стандартів розкриття інформації.

Пройшов стажування ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Груп», 2018 рік. Керівник програми навчання безробітних за напрямом «Аудитор та кваліфікований бухгалтер».

Нагороджений дипломом ТОП-40 рейтингу викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2016, 2017, 2018 рр.