Обрати сторінку

Гевлич Іван Геннадійович

Гевлич Іван Геннадійович

Доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики 

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=186#search

Досягнення:

Закінчив Макіївський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну» (диплом з відзнакою), присвоєно кваліфікацію спеціаліста «інженер-будівельник».

У 2004 р. у спеціалізованій вченій раді Д 12.085.01 при Донецькій державній академії будівництва та архітектури захистив кандидатську дисертацію на тему «Зниження вмісту бенз(о)пірену у димових газах теплогенераторів малої потужності і його розсіювання в атмосфері». У грудні 2011 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри вищої і прикладної математики та інформатики.

Працював доцентом кафедри вищої та прикладної математики та інформатики Донбаської державної академії будівництва і архітектури, доцентом кафедр бізнес-статистики та економічної кібернетики, економічної та управлінської аналітики, маркетингу та бізнес-аналітики ДонНУ імені Василя Стуса.

У 2021-2022 рр. підвищив кваліфікацію через проходження сертифікованих курсів «Критичне мислення для освітян», «Цифрові інструменти Google для освіти», а також підвищення педагогічної майстерності та опанування навичками роботи з комп’ютерними технологіями обробки даних в ДонНУ імені Василя Стуса.

Учасник численних українських і міжнародних науково-прикладних конференцій і семінарів, автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографії та 2 навчальних посібників. Учасник наукових досліджень щодо чисельного моделювання фізичних процесів в рамках держбюджетних тем. Керівник студентського наукового гуртка «Програмування у цифровій економіці».

Сфера наукових інтересів: чисельне моделювання, екологічні проблеми сучасної економіки.

Навчальні дисципліни: «Інформаційні технології в економіці та управлінні», «Цифрова графіка та розробка відеоконтенту», «Мова запитів SQL».

Контактна інформація:

e-mail: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=186#search

https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Hevlych

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=r0I53cAAAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-2282-0512