Хаджинов Ілля Васильович

Хаджинов Ілля Васильович

Професор кафедри міжнародних економічних відносин, проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук

Досягнення

У 2001 році закінчив Донецький національний університет з відзнакою. З 01.10.2000 року і по серпень 2013 року працював у Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень в м. Донецьку на посадах від інженера до заступника директора.

З 01.12.2004 року і по червень 2013 р. працював доцентом  кафедри «Міжнародна економіка» за сумісництвом, а з вересня 2013 року працює професором кафедри «Міжнародні економічні відносини».

Опубліковано понад 70 наукових праць, у тому числі 10 монографій у співавторстві, 2 підручника з грифом Міністерства освіти і науки України.

На основі двосторонніх угод про співробітництво брав участь у стажуваннях, міжнародних конференціях, читаннях лекцій та спільних наукових проектах з Господарською академією імені Д. Ценова (м. Свіштов, Болгарія), Університетом міста Ніш (Сербія), Ризьким технічним університетом (Латвія), Каунаським технологічним університетом (Литва).

З 2005 по 2014 роки був  відповідальним секретарем наукових фахових видань «Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право», «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект», «Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ».

У 2009 і 2017 роках був відзначений грамотою Міністерства освіти і науки України. За результатами проведених досліджень отримано три свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір.

У 2012 і 2016 році за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів був нагороджений почесною грамотою виконкому Донецької міської ради і  Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради відповідно.

Член спеціалізованих вчених рад: Д11.051.03 у Донецькому національному університет імені Василя Стуса із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. К12.093.03 у Маріупольському державному університеті із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Вільно володіє англійською; німецькою, болгарською – читає та розмовляє.