Обрати сторінку

Христіановський Вадим Володимирович

Христіановський Вадим Володимирович

д.е.н., професор, професор кафедри економічної та управлінської аналітики

e-mail: [email protected] 
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=298#search

У 1970 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю економічна кібернетика та одержав кваліфікацію  «Економіст-математик».

У 1974 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» та одержав ступінь кандидата економічних наук. У 1974 році почав працювати на кафедрі економічної кібернетики спочатку старшим викладачем, а потім доцентом.

У 1976 році присвоєно звання доцента по спеціальності «економічна кібернетика». В цьому ж році перейшов працювати на нову кафедру економічного факультету Донецького державного університету «математика та математичні методи в економіці». В цей час виконував обов’язки заступника декана економічного факультету по методичній та організаційній роботі.

З 1984 по 1986 роки працював деканом економічного факультету. З 1986 по 2008 роки працював першим проректором Донецького державного університету. В 1986 році присвоєно звання професора по кафедрі математики і математичних методів в економіці.

В 2001 році захистив докторську дисертацію в вченій раді Київського національного економічного університету по спеціальності 08.00.11. «економіко-математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

В 2004 році одержав звання «заслужений діяч освіти України», а в 2006 році – почесний професор Донецького національного університету.

В 2015 році нагороджений грамотою Верховної ради України. Має понад 330 публікацій наукового та науково-методичного характеру, в основному, в фахових виданнях. Брав участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях.

За період роботи в університеті опублікував 245 наукових і науково-методичних робіт, є автором і співавтором 15 монографій, 36 навчальних посібників, серед яких 6 отримали гриф Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: використання математичних методів та моделей в економічних дослідженнях.

Навчальні дисципліни: “Економетрика”, “Оптимізаційні методи та моделі”.