Обрати сторінку

Гончарук Наталія Сергіївна

Гончарук Наталія Сергіївна

Старший викладач кафедри економічної та управлінської аналітики Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=299#search

Досягнення

У 2010 році закінчила з відзнакою Вінницький національний технічний університет та здобула кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» у Хмельницькому національному університеті на тему: «Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходження грошових коштів від платних послуг університетів».

Є членом Вінницької обласної організації Спілки економістів України.

Проходила стажування у Bydgoszcz University of Economy (Польша).

Автор і співавтор понад 35 наукових праць, у тому числі статті у фахових наукових виданнях з переліку ВАК України, Scopus та Web of Science, монографії, тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Сфера наукових інтересів: використання математичних методів та моделей в економічних дослідженнях.

Навчальні дисципліни: «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрика», «Статистика».