Гевлич Лариса Леонідівна

Гевлич Лариса Леонідівна

Доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

У 1994 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» та отримала диплом економіста з відзнакою. У 2005 р. у спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля захистила кандидатську дисертацію на тему «Використання стратегічної діагностики в розробці стратегії підприємства». У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. У 2015 р. закінчила курс «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу» у центрі безперервної освіти ДонНУ.

Учасник проектів TACIS з бухгалтерського обліку, програми «Освітня он-лайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу» за підтримки Посольства Нідерландів МАТRА, програми професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, та членів їх сімей в рамках проекту «Україна-Норвегія», програм Міжрегіонального центру соціальної адаптації звільнених військовослужбовців та курсової підготовки цивільного населення (м. Вінниця), програми навчання безробітних за напрямом «Аудитор та кваліфікований бухгалтер». Член Палати аудиторів і бухгалтерів України.

Учасник наукових досліджень з тем «Обліково-аналітичні механізми управління суб’єктами підприємницької діяльності», «Фінансово-кредитні механізми формування потенціалу стійкого функціонування економіки України», з питань розвитку дистанційної освіти в навчальному процесі вищих навчальних закладів. Учасник численних міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій, керівник НДР студентів спеціальності  «Облік і оподаткування». Автор понад 200 наукових та методичних праць, у тому числі 6 монографій з проблем обліку та менеджменту, 2 посібників з грифом МОН України.

Пройшла стажування у ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Груп», 2018 рік, у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова, 2019 рік.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю, дипломами ТОП-40 рейтингу викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017 р., 2018 р., грамотами ДонНУ за вагомий вклад в розвиток наукової діяльності, значний особистий вклад в організацію науково-методичної роботи на економічному факультеті.

Власник сертифікатів Prometheus та EdEra за курсами «Критичне мислення для освітян», «Освітні інструменти критичного мислення», «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів», «Етика професійного бухгалтера», «Бізнес-англійська», «Англійська мова: морфологія», інш.

Сфера наукових інтересів: організація та методика аудиту, бюджетний облік, тенденції розвитку вищої освіти.