Обрати сторінку

Дутова Наталя Валентинівна

Дутова Наталя Валентинівна

 

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Донецький національний університет, 2001 рік, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст, диплом з відзнакою.

2012 р. – захист кандидатської дисертації (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків))

e–mail: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=249#search

Наукові інтереси: облік в оподаткуванні, обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємств і організацій.

Дисципліни, що викладаються: Історія бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Організація обліку, Облікові механізми оптимізації оподаткування

Наукова діяльність:

Загальна кількість наукових праць: більше 180, з них

 Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

1. Дутова Н. В., Щербіна А. О. Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві. Мукачівський державний університет. Електронне наукове видання «Економіка та суспільство». 2018. №16. С. 901-907.

(Index Copernicus ICV 2015: 35.93)

 1. Дутова Н. В., Меджоріна В. С. Екологічний податок як механізм стимулювання ведення природоохоронної діяльності підприємства. Мукачівський державний університет. Електронне наукове видання «Економіка і суспільство». 2019. №19. С. 1255-1259.

Index Copernicus ICV 2015: 35.93

Статті у періодичних наукових фахових виданнях України:

 Dutova N., Klepakova М. Personal income tax: evolution, international experience, ways to improvement. Economic and law paradigm of modern society. 2016. № 1. С. 70-74.

 1. Дутова Н. В., Євсюкова В. В. Адміністрування ПДВ: проблеми впровадження нововведень до Податкового кодексу України. Економіка і організація управління. 2016. №4 (24). С. 163-170.
 2. Дутова Н. В., Михайлова М. Д. Особливості бухгалтерського та податкового обліку факторингових операцій у постачальників. Економіка і організація управління. 2017. №1 (25). С. 86-94.
 3. Дутова Н. В., Чорна Т. О. Актуальні проблеми обліку нематеріальних активів. Economic and law paradigm of modern society. 2017. № 1. С. 26-32.
 4. Дутова Н. В., Войтишена К. В. Спеціальний режим оподаткування та бюджетні дотації як чинники державної підтримки сільського товаровиробника в Україні. Економіка і організація управління. 2017. №2 (26). С. 56-65.
 5. Дутова Н. В., Михайлова М. Д. Особливості внутрішнього контролю здійснення факторингових операцій у постачальників. Фінанси, облік, банки. 2017. №1 (22). С. 94-102.
 6. Дутова Н. В., Вільман Д. Ю. Податкова знижка з ПДФО: стимулюючий та фіскальний потенціал. Economic and law paradigm of modern society. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2019. № 2. С. 6-12.
 7. Дутова Н. В., Лесік Є. С. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та вдосконалення на базі досвіду зарубіжних країн. Економіка і організація управління. 2019. №1 (33). С. 43-52.

Навчально-методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із фахових дисциплін для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Бакалавр». Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко, Л. О. Тарасенко за заг. ред. Є. Є. Іоніна. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 88 с.
 2. Методичні рекомендації до написання курсових робіт зі спеціальності для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Магістр». Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко за заг. ред. Є. Є. Іоніна. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 44 с.
 3. Робоча програма виробничої практичної підготовки для здобувачів ОС «Бакалавр» вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко, О. О. Разборська, О. Т. Поліщук, Л. О. Тарасенко, І. Г. Шаргородська за заг. ред. Є. Є. Іоніна. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – 43 с.
 4. Робоча програма науково-дослідної практичної підготовки студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Магістр» та методичні рекомендації щодо її організації. Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко, О. Т. Поліщук, О. О. Разборська за заг. ред. Є. Є. Іоніна. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 32 с.
 5. Тренінг з фаху для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Бакалавр». Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко, Л. О. Тарасенко за заг. ред. Є. Є. Іоніна. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 204 с.
 6. Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації. Є. Є. Іонін, Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, В. В. Томчук. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 216 с.
 7. Бухгалтерський облік: завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів СО «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Електронне видання / Н. В. Дутова. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 128 с.

Підвищення кваліфікації/стажування:

 1. Організація обліку, податковий облік та звітність, КП «Гніваньводопостач», 2017 р.
 2. Податковий облік та звітність, організація обліку, ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп», 2018 р.
 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності, ТОВ «Тренінгова компанія Схід-Т», 2019 р.

 Участь у міжнародних проєктах:

Програма уряду Королівства Нідерландів – «Програма європейського партнерства «Матра» (тривалість: 2016 – 2017 рр.).

 Нагороди:

Нагороджена почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, подякою Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, грамотами та подяками ДонНУ імені Василя Стуса за високі професійні досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю, за активну роботу зі студентською молоддю та вагомий внесок у розвиток науково-дослідної діяльності студентів економічного факультету, дипломом ТОП-40 рейтингу викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017 р.

 Інше: Виконує обов’язки заступника кафедри обліку, аналізу і аудиту з виховної та соціальної роботи, голова профспілкової організації економічного факультету.

Член ПАБУ (Палата аудиторів і бухгалтерів України): https://www.pabu.com.ua/ua/chlenstvo/reestr