Обрати сторінку

Дороніна Ольга Анатоліївна

e-mail:  [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=100#search

Завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України.

У 2001 р. закінчила з відзнакою Донецький національний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», з цього ж періоду працює в університеті.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегія формування системи оплати праці на промисловому підприємстві». У 2007-2009 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегія антикризової кадрової політики в системі забезпечення гідної праці в Україні» (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). У 2016 р. отримала вчене звання професора. Є заступником декана економічного факультету з наукової роботи.

Дороніна О.А. брала активну участь в організації проведення студентської Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» (2003- 2005 рр., у 2011-2019 рр.), ІІ етапу Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт зі спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (2009- 2011 рр., у 2012-2017 рр. – була членом конкурсної комісії зазначеного конкурсу) та міжнародних науково-практичних конференцій, що проводилися кафедрою та економічним факультетом.

Є виконавцем науково-дослідної тематики кафедри, активним учасником всеукраїнських та міжнародних науково-практичних заходів з економічної тематики.

Підготувала трьох кандидатів наук. Здійснює підготовку докторів філософії з економіки та менеджменту, докторів наук з економіки. Приймає участь в атестації наукових кадрів. Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у ДонНУ імені Василя Стуса та Полтавському університеті економіки і торгівлі, членом редколегії наукового журналу «Економіка і організація управління». Має більше 100 публікацій, у тому числі – 8 монографій, 2 навчальних посібники, свідоцтво про реєстрацію авторського права. Проходила підвищення кваліфікації в Інституті соціології та Державному інституті проблем сім’ї та молоді, Донецькому обласному центрі зайнятості, а також наукове зарубіжне стажування у Словаччині з проблем економіки, менеджменту та маркетингу.

Приймала участь у проекті ЄС «Tempus Impress» («Підвищення ефективності студентських послуг»). (Номер проекту: 530534-TEMPUS-1-2012-1-UK- TEMPUS-SMGR з 15 жовтня 2012 р. по 14 жовтня 2015 р.) та програмі викладацької мобільності ERASMUS+ (Економічна академія ім. Д.А.Ценова (м.Свіштов. Болгарія, 14.05.18-20.05.18).

Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення», дипломами ТОП-40 рейтингу викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса за результатами 2016-2019 рр.

З 2019 р. є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Є членом підкомісії зі спеціальності 051 Економіка Науково-методичної комісії № 5 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Читає основні лекційні курси: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка праці та управління персоналом», «Мотивування персоналу», «Методологія і організація наукових досліджень», «Бізнес-економіка», «Організація наукових досліджень» (для докторів філософії 2016-2018 р.н.).

Сфера наукових інтересів: ринок праці та освітніх послуг, стимулювання праці та мотивації персоналу, кадрова політика, антикризова кадрова політика, гідна праця, управління персоналом в публічній службі