Беспалова Алла Геннадіївна

Беспалова Алла Геннадіївна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

У 1979 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит» і після закінчення була прийнята на посаду асистента кафедри фінансів і кредиту Донецького державного університету. Кандидатську дисертацію захистила в Московському фінансовому інституті в 1988 році. Вчене звання доцента присвоєно в 1996 році. З 2003 по 2010 роки виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради ДонНУ по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Є автором понад 60 наукових праць.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням питань управління страховим бізнесом, формуванням стратегії розвитку страхових компаній.