Обрати сторінку

Ахновська Інна Олександрівна

Ахновська Інна Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

Електронна пошта: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=189#search

Викладає дисципліни: «Економічна діагностика», «Дью ділідженс»

Освіта: У 1999 році закінчила Донецький державний університет («Економіка підприємства»).

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою», тема дисертації – «Регулювання платіжного обороту суб’єктів господарювання в умовах нестабільного економічного середовища»

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Наукові інтереси: економіка знань, сімейна освіта, відкрита освіта, бізнес-освіта, інноваційний розвиток економіки

Нагороди:

 • 3 грамоти Міністерства освіти і науки України
 • Подяка ГУ ДФС у Вінницькій області
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

Участь у проектах:

 • Освітня онлайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення» в рамках проєкту MATRA (Нідерланди)
 • «Інтегрований розвиток міст» (GIZ)
 • Школа публічної політики та адміністрування (ДонНУ імені Василя Стуса)
 • Школа молодого посадовця (ДонНУ імені Василя Стуса)
 • Відкрита бізнес-академія ДонНУ імені Василя Стуса
 • Курси професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас в рамках проєкту «Україна-Норвегія»
 • Регіональний конкурс бізнес-проєктів (Вінниця)

Досвід роботи:

 • Керуючий партнер і майстер-майнд просвітницького проєкту «Сімейна школа економіки»
 • Ініціатор і співорганізатор І Вінницького освітнього форуму «Сімейна освіта для нових дітей»
 • Спікер з освітньої тематики на Міжнародних, Всеукраїнських і регіональних конференціях, форумах і фестивалях (більше 100 виступів)
 • Експерт з освітньої тематики у всеукраїнських і регіональних ЗМІ
 • Сертифікований бізнес-тренер (BNT, 2016)

Відомості про стажування та підвищення кваліфікації:

 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників «Сучасні технології навчання дорослих» у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (182 години, 2020 рік)
 • Підвищення кваліфікації у Донецькому національному університет імені Василя Стуса “Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу” (180 годин, 2015 рік).
 • Короткострокове підвищення кваліфікації за власною ініціативою (International Academy of Creative Decisions, «Всеосвіта», «Основа» та інші).

Публікації:

Автор публікацій, з яких: 163 наукових публікацій (8 монографій, 63 статті у фахових виданнях, 92 тез доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів); 40 навчально-методичних публікацій, 6 навчальних посібників.