Таранич Андрій Володимирович

Таранич Андрій Володимирович

Доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Досягнення

У 1995 р. поступив до Донецького державного університету. Під час навчання приймав участь у фахових всеукраїнських студентських наукових конференціях та олімпіадах. Після одержання вищої освіти (Донецький державний університет, спеціальність «Маркетинг», диплом спеціаліста з відзнакою) продовжив навчання в аспірантурі (2000-2002 рр.). У липні 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового та регіонального розвитку» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини.

З січня 2003 р. Таранич А.В. працює на посадах асистента (з 01.01.2003 по 31.08.2008р.), старшого викладача (з 01.09.2008 по 31.08.2009р.) та доцента кафедри маркетингу (з 01.09.2009 до теперішнього часу).

Відповідно до рішення Атестаційної колегії МОНМС України від 14 квітня 2011 р. Тараничу А.В. було присвоєно вчене звання доцента. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації — 14 років, у тому числі у Донецькому національному університеті — 14 років.

У 2015 р. закінчив курс «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу» у центрі безперервної освіти ДонНУ. Приймав участь у професійних стажуваннях Української асоціації маркетингу та Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана

Учасник програм Міжрегіонального центру соціальної адаптації звільнених військовослужбовців та курсової підготовки цивільного населення (м. Вінниця), програми «Освітня он-лайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу» за підтримки Посольства Нідерландів МАТRА, програми професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, та членів їх сімей в рамках проекту «Україна-Норвегія».

Основні лекційні курси: «Міжнародний маркетинг товарів і послуг», «Стратегічний маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетинг і менеджмент». За даними лекційними курсами видано 12 навчально-методичних робіт, у тому числі навчальні посібники «Стратегічний маркетинг» (2011 р.), «Міжнародний маркетинг» (2017 р.).

Таранич А.В брав участь у 25-ти міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах.

З 2001 року по теперішній час був виконавцем трьох держбюджетних і однієї госпдоговірної тем кафедри. Протягом 2002-2003 і 2013-2014 рр. був членом робочої групи з розробки «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» випускників кафедри маркетингу ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Має 61 публікацію, з них 42 наукових та 19 навчально-методичних праць, у т.ч. 2 монографії та 2 навчальних посібника.

Сфера наукових інтересів: актуальні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємств на регіональному та міжнародному рівнях; формування виробничих кластерів у світовій економіці; рух світових товарних і фінансових потоків; територіальний брендинг і маркетинг; стратегічний маркетинг.