Обрати сторінку

Таранич Андрій Володимирович

Таранич Андрій Володимирович

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=240#search

кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики

Дисципліни, що викладаються: «Інфраструктура товарного ринку», «Міжнародний маркетинг», «Маркетинг послуг», «Стратегічний маркетинг».

Освіта: В 2000 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Маркетинг».

В 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового та регіонального розвитку» за спеціальністю 08.00.02. – світове господарство й міжнародні економічні відносини.

У 2011 році присвоєне вчене звання доцента.

Наукові інтереси: Актуальні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємств на регіональному та міжнародному рівнях; формування виробничих кластерів у світовій економіці; рух світових товарних і фінансових потоків; територіальний брендинг і маркетинг; стратегічний маркетинг.

Участь у проектах:

  • «Освітня онлайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення» в рамках проєкту MATRA (Нідерланди);
  • «Стратегія територіального маркетингу та розвитку Донецької області до 2020 року», 2011-2012 рр.;
  • Програма професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (проекти Донецького та Вінницького обласних центрів зайнятості);
  • Програма Міжрегіонального центру соціальної адаптації звільнених військовослужбовців та курсової підготовки цивільного населення (м. Вінниця),
  • Програма професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, та членів їх сімей в рамках проекту «Україна-Норвегія».
  • Тренер в «Відкритій бізнес академії» економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Відомості про стажування та підвищення кваліфікації:

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ,  з «03» січня 2018 року по «29» січня 2018 року відповідно до наказу№ 41/06 від «02» квітня 2018 року;

Національний інститут стратегічних досліджень, м. Донецьк, 2013 р.

Публікації: Є автором 61 публікації, з них 42 наукових та 19 навчально-методичних праць, у т.ч. 2 монографії та 2 навчальних посібника.