History of the department

В 1974 році на економічному факультеті Донецького національного університету була заснована міжфакультетська кафедра математики і математичних методів в економіці, яка стала обслуговувати три факультети економічного профілю. В її формуванні та розвитку взяли участь декілька кафедр математичного і економічного факультетів університету.

З дня заснування кафедрою керували: в.о. завідувача кафедри — к.ф-м.н., доцент Журавльов В.І. (1974-1976 рр.), доктор фізико-математичних наук, професор Шаташвілі А.Д. (1976-1994 рр.), а з 1994 року кафедру очолив доктор економічних наук, професор Христіановський В.В. Безпосередній внесок у формування кафедри зробили: професор, д.е.н. Асташкін М.В. і професор, д.е.н. Ткаченко І.С.

В 1994 році на кафедрі була відкрита аспірантура за фахом – «Економіко-математичне моделювання», а з 1996 року також за фахом — «Теорія ймовірностей та математична статистика».

На кафедрі створювалася школа, яка почала готувати кадри, перш за все, для кафедри. Почали регулярно проводитися конференції, семінари з проблем теорії випадкових процесів і використання математичних методів в економіці. В становленні школи кафедри взяли безпосередню й активну участь провідні вчені: академіки і професори — А.В. Скороход, В.С. Королюк, І.І. Гіхман, М.І. Ядренко, М.Г.Чумаченко, А.М. Богомолов та інші. У цей період закінчили аспірантуру і захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри: Агапова Т.М., Косенко З.І., Румянцев М.В., Породніков В.Д., Ходикін В.Ф., Кривенчук О.Г., Іванов С.М., Щербина В.П.

Співробітники кафедри виконували також госпдоговірні теми на замовлення підприємств та держбюджетні теми. Високий рівень наукового і педагогічного потенціалу кафедри, а також результати наукових досліджень її співробітників знайшли своє відображення у навчальних і наукових публікаціях. Науково-дослідна робота викладачів кафедри пов’язана з дослідженням як детермінованих, так і випадкових економіко-математичних моделей.

В 1995 році кафедра виграла конкурс з фундаментальних досліджень за програмою Tacis EDUK 9301 «Перепідготовка колишніх офіцерів в Україні» Комітету із питань соціального захисту військовослужбовців при Кабінеті Міністрів України (керівник Христіановський В.В.). В рамках цієї програми кафедра також провела перепідготовку провідних викладачів економічних спеціальностей університету з запровадження інформаційних технологій у навчальний процес, що дозволило забезпечити навчальний процес і потреби дослідницької роботи викладачів факультету комп’ютерами за цією програмою.

Починаючи з 1997 року співробітниками кафедри розроблялася тема «Підготовка магістерської програми «Економетрика в Україні» в рамках програми TEMPUS Tacis Project 10278 з Європейської співпраці в області освіти. Наукові керівники — проф. В.В. Христіановський (Україна), проф. Альфредо Москардіні (Великобританія). У проекті також брали участь університет м. Сандерленд (Великобританія), Віденський технічний університет, Вища технічна школа (м. Емден, Німеччина). Було підготовлено дев’ять навчальних курсів з нових напрямів в економетрії.

За даними напрямами опубліковано навчальні посібники для студентів, які послужили базою для відкриття на економічному факультеті нової магістерської програми «Прикладна економіка». Розроблені навчальні курси були представлені кафедрою на міжнародній виставці «Світ освіти» в м. Києві в 1999 р.

В 2005 році в рамках проекту Tacis EDUK кафедрою математики і математичних методів в економіці організовано бізнес-центр з наступних напрямів: підвищення освітнього рівня студентів; проведення теоретичних досліджень різних напрямів ринкової економіки; підготовка і перепідготовка спеціалістів різних категорій; організація семінарів з ведення бізнесу; підтримка перепідготовки і працевлаштування колишніх офіцерів в Україні; підтримка в вирішенні соціальних наслідків реструктуризації вугільної промисловості.

За більше ніж 40 років існування кафедри було виконано багато наукових проектів. Найбільш відомими серед них є держбюджетні науково-дослідницькі теми «Поведінка систем в детермінованих і випадкових середовищах» та «Розробка експертної системи ухвалення рішень при управлінні виробничими системами, що схильні піддаватися дестабілізуючим діям зовнішнього середовища». В результаті викладачами кафедри Гузем М.Г. і Румянцевим М.В. були підготовлені та захищені докторські дисертації по спеціальності «Економіко–математичні методи, моделі та інформаційні технології».

В 2014 році Донецький національний університет переїхав в місто центральної України Вінницю. Переїзд завдав великих невзгод, але кафедра математики і математичних методів в економіці, як і весь економічний факультет Донецького національного університету, живе, працює і сподівається на краще майбутнє.

Викладачі кафедри продовжують працювати над створенням навчальних посібників для студентів економічних спеціальностей українською мовою, займаються науковою роботою, публікують наукові статті, приймають участь в конференціях, постійно підвищують рівень кваліфікації.

В 2017 році кафедра отримала нагороду у номінації  «Найкраща кафедра економічного напряму – 2016», та має декілька подяк від інших кафедр факультету за плідну співпрацю в напрямку підготовки спеціалістів-економістів.