Кафедра математики та математичні методи в економіці

Кафедра математики та математичні методи в економіці

У 1974 році на економічному факультеті Донецького національного університету була заснована міжфакультетська кафедра «Математика і математичні методи в економіці». В її створенні і формуванні взяли участь кілька кафедр математичного і економічного факультетів університету.

З 1994 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Христіановський Вадим Володимирович. Мета її функціонування — забезпечити математичну та економіко-математичну підготовку економістів різних спеціальностей економічного факультету.

Викладання математичних та прикладних дисциплін здійснюється на засадах сучасних програм. Фундаментальні математичні курси регулярно переглядаються і доповнюються з урахуванням новітніх вимог економічної науки, щоб забезпечити вміння використовувати сучасний математичний апарат для проведення реальних економічних досліджень.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють базові та розробляють нові курси економіко-математичної спрямованості. Щорічно видаються навчальні і методичні посібники з основних і спеціальних курсів, у тому числі на електронних носіях.

В останні роки кафедра постійно займається розробкою нового методичного забезпечення. Завдяки цьому викладачами кафедри створено комплекс підручників та навчальних посібників з «Економетрії», «Оптимізаційних методів та моделей», «Теорії ймовірностей» та «Вищої математики».

В рамках освітньої і наукової діяльності кафедра співпрацює з провідними навчальними закладами України, ближнього і дальнього зарубіжжя: Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Харківським національним університетом ім. В. Каразіна, Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана, Харківським національним економічним університетом ім. С. Кузнеця, Сандерлендським університетом (Великобританія). 

Завідувач кафедри

Христіановський Вадим Володимирович

 

Історія кафедри

В 1974 році на економічному факультеті Донецького національного університету була заснована міжфакультетська кафедра «Математика та математичні методи в економіці», яка стала обслуговувати три факультети економічного профілю. В її формуванні та розвитку взяли участь декілька кафедр математичного і економічного факультетів університету.