Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики

Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики

Кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики створена в місті Вінниця з 1 лютого 2016 р. в результаті об’єднання кафедр економічної статистики та економічної кібернетики. Кафедра готує фахівців  зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-аналітика» ступеню освіти бакалавр.

Для фахівців магістерського рівня діють дві освітніх програми: «Бізнес-аналітика та статистика» й  «Економічна кібернетика».

Очолює кафедру  доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України Сидорова Антоніна Василівна.

Викладацький склад: доктор економічних наук, доцент Кравченко В.М.,кандидати економічних наук, доценти: Анісімова Г.В., Біленко Д.В., Сивицька І.Г., кандидат технічних наук, доцент Гевлич І.Г., кандидати педагогічних наук, доценти Буркіна Н.В., Фурман Т.Ю. та Поповський Ю.Б., кандидат економічних наук, старший викладач Дейна А.Ю.

 

Завідувач кафедри

Сидорова Антоніна Василівна

Доктор економічних наук, професор

Історія кафедри

Кафедра економічної статистики Донецького національного університету заснована у вересні 1981 р. Вона була організована на основі колишньої секції статистики при кафедрі планування народного господарства з відкриттям у 1966 р. економічного факультету…

 

Освітні програми

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Бізнес-аналітика» (СО «Бакалавр)

Програма бакалавріату передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, IT-технологій та програмних продуктів

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» (СО «Бакалавр)

Бізнес-економіка – одна з наймолодших і найперспективніших ОП сучасної економічної освіти, нова галузь професійної діяльності, що формується на стику економіки, менеджменту й аналітики з активним залученням сучасних  інформаційних технологій.

Освітня програма «Eкономічна кібернетика» (СО «Магістр»)

Магістерська програма «Економічна кібернетика» передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає необхідність знань та вмінь застосування сучасних теорій та методів, інформаційних технологій та програмного забезпечення.

Освітня програма «Бізнес-аналітика та статистика» (СО «Магістр»)

Магістерська програма «Бізнес-аналітика та статистика» передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати економічні завдання та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов.