Освітні програми

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Бізнес-аналітика» (СО «Бакалавр)

Програма бакалавріату передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, IT-технологій та програмних продуктів

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» (СО «Бакалавр)

Бізнес-економіка – одна з наймолодших і найперспективніших ОП сучасної економічної освіти, нова галузь професійної діяльності, що формується на стику економіки, менеджменту й аналітики з активним залученням сучасних  інформаційних технологій.

Освітня програма «Eкономічна кібернетика» (СО «Магістр»)

Магістерська програма «Економічна кібернетика» передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає необхідність знань та вмінь застосування сучасних теорій та методів, інформаційних технологій та програмного забезпечення.

Освітня програма «Бізнес-аналітика та статистика» (СО «Магістр»)

Магістерська програма «Бізнес-аналітика та статистика» передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати економічні завдання та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов.