Обрати сторінку

Іменні здобутки викладачів

Кафедра економічної та управлінської аналітики

Сидорова Антоніна Василівна

 1. Є науковим керівником прикладної ініціативної теми «Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування» Г 17/27 0117U001336
 2. Є членом наукової ради міжнародної конференції IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa “SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE” pod hasłem “Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki” Gorzów Wielkopolski, 1 grudnia 2020.
 3. Є Заслуженим професором Донецького національного університету імені Василя Стуса
 4. Проходила стажування в Інституті системних статистичних досліджень, червень 2017.
 5. Є членом редколегії в наукових фахових виданнях України (категорія Б) таких, як: «Економіка і організація управління», «Фінанси, облік, банки», «Вісник Маріупольського державного університету»

Христіановський Вадим Володимирович

 1. Є Заслуженим професором Донецького національного університету імені Василя Стуса
 2. Брав участь у програмі ДонНУ імені Василя Стуса «Технології, засоби та методи розробки навчальних курсів у системі дистанційної освіти» з дисципліни економетрика з 01.04. по 28.06.2019.
 3. Є членом спеціалізованої Вченої ради у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця. 
 4. Був членом спеціалізованої Вченої ради у Донецькому національному університеті ім. В. Стуса (до 2018 р.).
 5. Був науковим керівником фундаментальної НДР № Г-12/15 «Економіко-математичні методи та моделі функціонування систем у нестабільному соціально-економічному середовищі».
 6. Був членом редколегії наукового журналу «Бізнес Інформ» у 2016-2019 рр. 
 7. Є постійним членом організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми планування в ринкових умовах» в Хмельницькому національному університеті (м. Хмельницький)

Наумова Марина Анатоліївна

 1. Була співорганізатором 2 міжнародного симпозіуму «Європейські студії антропологічних досліджень». Питання сталості медико-соціальних систем в умовах пандемії COVID-19‒20 листопада 2020
 2. Пройшла Міжнародне стажування Academic training at the University of Economy (Bydgoszcz, Poland) in the field of European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods during Summer Semester (180 h) in 2019/2020 Academic Year
 3. Підвищувала кваліфікацію у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», кафедра вищої математики і фізики (Довідка №144-09 від 30.09.2020 р)
Сивицька Інга Генадіївна

  1. Брала участь у проєкті «Тренінг для освітніх тренерів» від ГО “Вище” та Саксонського центру навчання та викладання для викладачів вищої школи (за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини):
   1 етап проєкту − учасник ТоТ;
   2 етап − тренер   Тренінгу для викладачів «Майстерність освітньої фасилітації», 15-16 грудня 2020.
  2. Брала участь у програмі підвищення кваліфікації фахівців Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
  3. У 2018 в Центрі безперервної освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса підвищувала кваліфікацію за темою_”Розробка навчальних курсів у системі дистанційної освіти Moodle”.

Поповський Юрій  Борисович

 1. Розробив Інформаційно-аналітичну базу наукових праць http://rang.donnu.edu.ua/ (Ресурс вміщує перелік, детальну інформацію, електронні копії наукових досягнень фахівців університету. Система дозволяє аналізувати, групувати, надавати посилання у необхідних форматах для цитування та багато іншого)
 2. Розробив електронний репозиторій https://r.donnu.edu.ua/ (електронне сховище напрацювань фахівців університету, в тому числі і комп’ютерні програми написані власноруч)
 3. Був співорганізатором 2 міжнародного симпозіуму «Європейські студії антропологічних досліджень». Питання сталості медико-соціальних систем в умовах пандемії COVID-19‒20 листопада 2020
 4. У 2018 році проходив міжнародну програму професійного розвитку в університеті Zielona Gora (Польща) за курсом «Economic and sector cooperation».

Фурман Тарас Юрійович

 1. Був співорганізатором 2 міжнародного симпозіуму «Європейські студії антропологічних досліджень». Питання сталості медико-соціальних систем в умовах пандемії COVID-19‒20 листопада 2020
 2. Є членом редколегії в закордонному виданні Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «Λόгoσ. мистецтво наукової думки», що індексується в Index Copernicus, ResearchBib, CiteFactor, DRJI, JournalFactor, SIS.
 3. Підвищував кваліфікацію у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса «Майстерня «Teaching Art».

Буркіна Наталя Валеріївна

 1. Була членом наукової ради міжнародної конференції IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa “SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE” pod hasłem “Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki” Gorzów Wielkopolski, 1 grudnia 2020.
 2. Була співорганізатором 2 міжнародного симпозіуму «Європейські студії антропологічних досліджень». Питання сталості медико-соціальних систем в умовах пандемії COVID-19‒20 листопада 2020

Гончарук Наталя Сергіївна

 1. Пройшла міжнародне стажування Academic training at the University of Economy (Bydgoszcz, Poland) in the field of European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods during Summer Semester (180 h) in 2019/2020 Academic Year

Кудрич Юлія Сергіївна

 1. Пройшла міжнародне стажування Academic training at the University of Economy (Bydgoszcz, Poland) in the field of European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods during Summer Semester (180 h) in 2019/2020 Academic Year
 2. У 2020 році підвищувала кваліфікацію у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», кафедра вищої математики і фізики.
 3. Була членом організаційного комітету 6th Ya. B. Lopatynsky International school-workshoop on Differential equations and Applications, June 18–20, 2019, Vinnytsia, Ukraine.

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Кафедра фінансів і банківської справи

Волкова Неля Іванівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

 ТОП-40 викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2019, 2020 роках

Лактіонова Олександра Анатоліївна

Завідувач кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса

 ТОП-40 викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2019, 2020 роках

Матвійчук Вікторія Іванівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

 ТОП-40 викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2019 році

Юрчишена Людмила Вікторівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

 ТОП-40 викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса у 2019 році

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

Дороніна Ольга Анатоліївна

Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення», дипломами ТОП-40 рейтингу викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса за результатами 2016-2019 рр.

Шаульська Лариса Володимирівна

Нагороджена почесними знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2013 р.), «За наукові досягнення» (2017 р,) почесними грамотами МОН України (2010 р.), Міністерства праці і соціальної політики України (2005 р.), Донецької обласної державної адміністрації, Донецької міської ради, Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької міської ради; має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2020 р.).

Клименко Юрій Миколайович

 1. Ініціатива та участь в організації Першого міжнародного інноваційного форуму «Інноваційна система Поділля. Перезавантаження» (вересень 2020).
 2. Ініціатива і участь у реалізації проекту створення першого у Вінниці промислового хайтек-кластеру (меморандум із ВМР підписано).

Кримова Марія Олександрівна

Іменний стипендіат Академії наук і Президента України для молодих вчених

Кафедра маркетингу

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Сергій Козловський, доктор економічних наук, професор

 З запровадження в ДонНУ імені Василя Стуса системи рейтингування професор Сергій Козловський входить до ТОР-40 кращих науково-педагогічних працівників університету.

Безперечний лідер на економічному факультеті за показниками наукової та інноваційної роботи.

Автор понад 250 наукових праць, 20 публікацій у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, 10 монографій, 7 навчальних посібників, 3 авторських свідоцтв.

Підготував 5 кандидатів економічних наук.

Є головним редактором наукового журналу «Економіка і організація управління, членом редакційних колегій наукових видань «Problems and Perspectives in Management» (Україна), «Region Innovation» (France), «Inter-national Business Research» (Canada), «Business and Economic Re-search» (USA), «Journal of Management and Sustainability» (Canada), «Економіка та держава» (Україна), «Агросвіт» (Україна), «Інвестиції: практика та досвід» (Україна), «Молодий вчений» (Україна), «Montenegrin Journal of Economics» (Montenegro), «Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication» (India), «Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development» (Lithuania).

За досягнення в науковій роботі Сергій Володимирович удостоєний великої кількості нагород та відзнак:

є лауреатом Премії Президента України для молодих вчених 2018 року (указ Президента України №419/2018 від 07.12.2018);

грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (№48, від 02.02.2017);

почесна Грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради за багаторічну сумлінну працю, досягнуті успіхи у навчанні і вихованні підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти (жовтень 2018);

Диплом І ступеня Донецького національного університету імені Василя Стуса за найвищі досягнення у науковій, інноваційній, навчально-методичній, організаційній, виховній діяльності, високі професійні показники та значний внесок у підвищення рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса на національному та міжнародному рівнях (від 02.04.2018, 07.05.2019, 24.04.2020 р.)

Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (№107, від 01.03.2019);

Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (№1158-к, від 17.10.2019);

В 2020 році професор Козловський отримав державну нагороду «Заслужений діяч науки і техніки України», (указ Президента України №335/2020 від 21.08.2020).

Інна Ахновська, кандидат економічних наук, доцент

Щорічно Інна Ахновська показує найвищі результати за всіма видами робіт, входить до ТОР-40 кращих науково-педагогічних працівників університету за результатами внутрішнього рейтингування.

Інна Олександрівна є автором 5 навчальних посібників, більше 200 наукових статей та методичних  розробок, відповідальним виконавцем науково-дослідної ініціативної теми «Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова, інноваційна складові», керівником наукової роботи здобувачів освіти у межах проблемної групи «Стартап-лабораторія» студентського наукового гуртка.

Значною є експертна діяльність Інни Олександрівни: тільки за 2020 рік вона 14 разів була запрошена для виступів у ЗМІ з професійної та наукової тематики, є постійним експертом у роботі Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.

Інна Ахновська є сертифікованим бізнес-тренером, автором і організатором багатьох практико-орієнтованих тренінгів. Під керівництвом Інни Олександрівни здобувачі освіти неодноразово посідали призові місця на конкурсах наукових, кваліфікаційних робіт та на олімпіадах.

Доцент Ахновська І.О. постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації: в 2020 році брала участь у програмі підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників «Сучасні технології навчання дорослих» у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського, короткостроковими програмами підвищення кваліфікації International Academy of Creative Decisions, «Всеосвіта», «Основа» та інші.

За досягнення в професійній діяльності Інна Ахновська удостоєна великої кількості нагород та відзнак:

грамоти Міністерства освіти і науки України,

Подяки ГУ ДФС у Вінницькій області,

Почесної грамоти Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

Почесної грамоти МОН України.

Олександр ТРЕГУБОВ, кандидат економічних наук, доцент

 Олександр Сергійович показує найвищі результати за всіма видами діяльності, входить до ТОР-40 кращих науково-педагогічних працівників ДонНУ імені Василя Стуса за результатами внутрішнього рейтингування.

Є автором більше 75 наукових публікацій, в тому числі 2 у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, 4 навчальних посібників, керівником етапу науково-дослідної ініціативної теми «Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова, інноваційна складові», керівником наукової роботи здобувачів освіти у межах студентського наукового гуртка.

Олександр Трегубов є членом журі конкурсів наукових робіт здобувачів освіти, ІІ тури Всеукраїнської студентської олімпіади з економіки підприємства.

Олександр Сергійович є сертифікованим бізнес-тренером (сертифікати Міжнародної інтегрованої програми підготовки тренерів TOT-European-2016, TOT-European-2018), автором і організатором практико-орієнтованих тренінгів в межах багатьох проєктів: «Освітня онлайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення» в рамках проєкту MATRA (Нідерланди), в Школі молодого посадовця (Вінницька міська рада та Донецький національний університет імені Василя Стуса), проект «Інтегрований розвиток міст» (GIZ), Програма підготовки фахівців з місцевого економічного розвитку (проект ПРОМІС), проєкт «Стань новим посадовцем Маріуполя» (Фонд розвитку Маріуполя, USAID), Школа публічної політики.

Був учасником робочої групи «Економіка та ринок праці» проєкту «Інтегрований розвиток міста», є членом Туристичної ради при Вінницькому міському голові, членом робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму Вінницької ВМОТГ, робочої групи з розробки Концепції розвитку соціального підприємництва, Координаційної ради з питань розвитку соціального підприємництва в Вінницькій міській ОТГ.

Нагороджений грамотами та подякою Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Виконавчого комітету Вінницької міської ради, дипломами, грамотами та подяками ректора ДонНУ імені Василя Стуса.

Олександр Трегубов має власний 10-річний досвід підприємницької діяльності в сфері туризму, консалтингу, організації заходів.

Кафедра міжнародних економічних відносин