Середа Вікторія Володимирівна

Середа Вікторія Володимирівна

Завідувач навчальної лабораторії кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

У 2001 році закінчила Вінницький національний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова і література».

У 2007 році закінчила Вінницький торговельно-економічний університет КНТЕУ і одержала кваліфікацію спеціаліста з менеджменту організацій.

Має п’ятнадцятирічний досвід роботи у вищій школі. Працювала на посаді заступника начальника навчально-методичного відділу ВНТЕІ КНТЕУ.

У 2015 році вступила до аспірантури Донецького національного університету імені Василя Стуса. за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».  Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Стратегії національного агропромислового комплексу в глобальній мережі взаємодії» .

Читає  практичні  курси: «Країнознавство», «Міжнародні економічні відносини».