Щербина Володимир Петрович

Щербина Володимир Петрович

к.ф-м.н., доцент, доцент кафедри математики і математичних методів в економіці

У 1967 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Я. Франко за спеціальністю «Математика» та здобув кваліфікацію «Математик. Викладач математики».

У 1974 році закінчив аспірантуру Інституту математики та механіки АН УРСР за спеціальністю  01.01.02 «Диференціальні рівняння».

У 1994 захистив дисертацію на звання кандидата фіз.-мат. наук на тему «Топологічні методи в теорії квазілінійних еліптичних рівнянь в частинних похідних» (науковий керівник академік Академії наук УРСР директор Інституту прикладної математики  і механіки Скрипник І.В.).

У 1996 році одержав звання доцента кафедри Математики і математичних методів в економіці Донецького національного університету.

 

Є автором 24 публікацій.  Основними  в останні роки є:

  1. Щербина В.П., Христиановский В.В. Построение и анализ устойчивости синергетических моделей кооперации участников рыночных отношений. Друк. Монография: Модели оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем. – Харьков: НД «ИНЖЕК», 2010 2,1 д.а., С. 154-171
  2. Щербина В.П., Христиановский В.В. Проблемы нелинейной динамики в экономических исследованиях. Друк. В монографии «Моделирование социально-экономических систем: теория и практика» / Под ред. В.С. Пономаренко, т.с. Клебановой, Н.А. Кизима. – ИД «ИНЖЕК», 2012.   2,2 д.а., С. 121-140
  3. Щербина В.П., Христиановский В.В. Структурна модель оцінки мотивації персоналу як інструмент формування кадрів фірми. Друк.  В монографії  Антикризова стратегія розвитку України: соціально – економічні, фінансові та глобальні виклики . Вінниця «Нілак – ЛТД», 2016 р. 1,8 др.арк. Розділ 3.4, стор. 181 – 202
  4. Щербина В.П., Христиановский В.В. Економетрія. Друк.            Навчальний посібник для студентів економ. Спеціальност.  Донецький національний університет ім. В. Стуса Вінниця «Нілак – ЛТД», 2018 13,49 Арк.Стр. 218 – 232
  5. Оптимізаційні методи і моделі в економіці: елементи теорій і практики. Друк. Навчальний посібник для студентів економ. Спеціальності Донецький національний університет ім. В. Стуса Вінниця «Нілак – ЛТД», 2018            8,37 Др.арк.  Стор. 144.