Іваненко Лариса Михайлівна

Іваненко Лариса Михайлівна

Доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук

Досягнення

У 1993 році закінчила Донецький державний університет за фахом «Управління матеріальними ресурсами і організація оптової торгівлі засобами виробництва». У квітні 1998 року при спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості НАН України захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічний механізм управління матеріальним потоком промислового підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств з дрібносерійним і одиничним характером виробництва)» зі спеціальності 08.06.01 «Економіка підприємства та організація виробництва».

З 2000 року працює на посаді доцента кафедри маркетингу Донецького національного університету. У квітні 2003 року присвоєне звання доцента кафедри маркетингу.

Опубліковано понад 80 наукових праць, у тому числі статті у фахових наукових виданнях з переліку ВАК України, монографії, тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, видання навчально-методичного характеру, 3 навчальних посібника з грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів: поведінка споживача, логістика, інтернет-маркетинг.