Обрати сторінку

Іваненко Лариса Михайлівна

Іваненко Лариса Михайлівна

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=237#search

кандидат економічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Поведінка споживачів», «Логістика», «Планування маркетингової діяльності».

Освіта: Донецький державний університет Рік закінчення: 1993 р. Спеціальність: «Управління матеріальними ресурсами і організація оптової торгівлі засобами виробництва» Кваліфікація за дипломом: економіст

Науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук): Шифр та назва наукової спеціальності: 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» Рік присвоєння: 1998 р. Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм управління матеріальним потоком промислового підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств з дрібносерійним і одиничним характером виробництва)»

Вчене звання, досвід роботи: Доцент кафедри маркетингу з 2003 року

З вересня 2022 р. і по теперішній час – доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики Донецького національного університету імені Василя Стуса;

2003 – 2022рр. – доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету імені Василя Стуса;

2017–2018рр. – Гарант освітньої програми 075 «Маркетинг» освітнього рівня «Бакалавр»;

2009-2014 рр. – викладач дисциплін «Поведінка споживачів», «Збутова діяльність підприємства», «Маркетингова політика розподілу» для слухачів Донецького центру зайнятості;

2009-2011 рр. – викладач курсу «Маркетинг» у програмі MBA Донецького національного університету;

2002 р. – лектор-консультант з маркетингової діяльності АТ «Сілур»;

1994-1998 рр. – асистент кафедри маркетингу Донецького державного університету, здобувач Інституту економіки промисловості Національної академії наук України;

1993-1994 рр. – викладач спеціальних дисциплін у Донецькому технікумі легкої промисловості.

Підвищення кваліфікації:

1. Період проходження: 16.02.2022р. – 23.03.2022р. Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки та права «Крок» Вид: програма професійного розвитку науково-педагогічних працівників Тема: «Емоційний інтелект – системотворча функція професійних, комунікативних та антистресових компетентностей сучасного викладача». Свідоцтво № КР04635922/000343-22.

2. Період проходження: 2.12.2021р. – 16.12.2021р. ГО «Українська асоціація маркетингу», Lifecell Digital Academy Вид: цикл тренінгів Тема: «Вступ до Lifecell Digital Academy. Digital marketing and Black Friday. Digital marketing tools overview. CPC, SEO, ROI, CPT, CPI, CPM, CTR, CAC – what are the main KPIs for digital marketing» Сертифікат № 087.

3. Період проходження: 20.08.2021р. – 25.08.2021р. Платформа онлайн-освіти «Prometheus» Вид: онлайн-курс Тема: «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» Сертифікат

4. Період проходження: 23.04.2021р. – 30.04.2021р. Платформа онлайн-освіти «Prometheus» Вид: онлайн-курс Тема: «Цифровий маркетинг» Сертифікат

5. Період проходження: 16.03.2021р. – 30.03.2021р. Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки та права «Крок» Вид: програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Тема: «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» Свідоцтво № КР 04635922/000599-21

6. Період проходження: 17.02.2021р. Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця Вид: тренінг Тема: «GREEN ECONOMY IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIES 3.0 AND 4.0 THE EU EXPERIENCE FOR UKRAINE» Сертифікат.

7. Період проходження: 23.10.2016р. – 26.02.2017р. Академія інтернет-технологій «IMT», м. Запоріжжя Вид: практично-навчальний курс Тема: «SEO-спеціаліст» Диплом МА-12022017ИЛ.

8. Період проходження: 22.05.2007р. Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація маркетингу» Вид: семінар Тема: «Організація маркетингових досліджень» Сертифікат.

Стажування:

1. Період проходження: 10.02.2020р. – 13.05.2020р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету Тема: «Вдосконалення професійної компетентності шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок; набуття досвіду застосування інноваційних технологій навчання, що передбачає запровадження дистанційних й інформаційно-комунікативних технологій навчання» Сертифікат № 056/608.

2. Період проходження: 22.04.2015р. – 22.05.2015р. Вінницький національний аграрний університет, кафедра аграрного менеджменту факультету менеджменту та права Тема: «Маркетинг» Сертифікат №81.

3. Період проходження: 15.04.2010р. – 15.05.2010р. Інститут економіки промисловості Національної академії наук України Тема: «Маркетингові процеси формування лояльності клієнтів роздрібної мережі»

4. Період проходження: 18.04.2005р. – 18.05.2005р. Науково-дослідний центр інформаційних технологій Інституту економіки промисловості НАН України Тема: «Концепція маркетингової системи країни та основи територіального маркетингу»

Науково-методична діяльність: Автор 95 публікацій, з яких: 54 наукові публікації (5 монографій, 24 статті у фахових виданнях, 24 тези доповідей на науково-практичних конференціях різних рівнів; 1 стаття у періодичному виданні, що включено до наукометричної бази Scopus); 41 навчально-методична публікація (4 навчальних посібника з грифом МОН України, 4 навчальних посібника, 33 інших навчально-методичних публікацій).

Інше: З 17.02.2022р по 19.02.2022р приймала участь у складі експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у проведенні акредитаційної експертизи за спеціальністю «075 Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг» за першим рівнем вищої освіти в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Наукові інтереси: Маркетинг, Інтернет-маркетинг, стратегії бренду, логістика, поведінка споживачів.

Контактна інформація:

Ідентифікатор в базі Scopus Author ID: 57216866782

Ідентифікатор в базі Google Scholar Citations: https://cutt.ly/UfJ5ScU

Ідентифікатор в базі ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAZ-2466-2020/

Ідентифікатор в базі ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4482-0903

Електронна пошта: [email protected]