Кафедра математики та математичні методи в економіці

Кафедра математики та математичні методи в економіці

У 1974 році на економічному факультеті Донецького національного університету була заснована міжфакультетська кафедра «Математика та математичні методи в економіці», що обслуговує три факультети економічного профілю. В її створенні і формуванні взяли участь кілька кафедр математичного і економічного факультетів університету.

Кафедра має статус загальноуніверситетської.

Мета її функціонування — забезпечити математичну та економіко-математичну підготовку економістів різних спеціальностей економічного, обліково-фінансового та економіко-правового факультетів.

Викладання математичних та прикладних дисциплін здійснюється на засадах сучасних програм. Фундаментальні математичні курси регулярно переглядаються і доповнюються з урахуванням новітніх вимог економічної науки, щоб забезпечити вміння використовувати сучасний математичний апарат для проведення реальних економічних досліджень.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють базові та розробляють нові курси і спецкурси економіко-математичної спрямованості. Щорічно друкуються навчальні і методичні посібники з основних і спеціальних курсів, у тому числі на електронних носіях.

В останні роки кафедра є постійним учасником міжнародних проектів. Завдяки цьому викладачами кафедри створено комплекс підручників та навчальних посібників задля забезпечення підготовки фахівців із спеціальності «Економетрія». На даний момент в межах нового проекту кафедра бере участь у розробці навчальних планів і програм за новою спеціальністю «Прикладна економіка».

В 1994 році була відкрита аспірантура за фахом — «Економіко-математичне моделювання». Наукова і науково-методична робота кафедри МММЕ виконується в межах держбюджетної науково-дослідної теми «Економіко-математичне моделювання стохастичних і детермінованих систем».

Завідувач кафедри

Христіановський Вадим Володимирович

 

Історія кафедри

В 1974 році на економічному факультеті Донецького національного університету була заснована міжфакультетська кафедра «Математика та математичні методи в економіці», яка стала обслуговувати три факультети економічного профілю. В її формуванні та розвитку взяли участь декілька кафедр математичного і економічного факультетів університету.