Гончарук Наталія Сергіївна

Гончарук Наталія Сергіївна

к.е.н., доцент кафедри математики і математичних методів в економіці Гончарук Наталія Сергіївна

 

У 2010 році закінчила з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організації» та здобула кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління.

У 2013 році закінчила аспірантуру Вінницького національного технічного університету зі спеціальності 08.00.11 − «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

У 2015 році у спеціалізованій раді Хмельницького національного університету захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.11 − «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (науковий керівник − академік НАПН України, д.т.н., професор Мокін Б.І.) та здобула ступінь кандидата економічних наук.

У 2016 році закінчила курси «Платформа дистанційної освіти» Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу у Центрі безперервної освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Нагороджена грамотами та подякою ВНТУ та ДонНУ імені Василя Стуса.

Має понад 25 публікацій наукового характеру, включаючи публікації у виданнях, включених до закордонних наукометричних баз, фахових виданнях, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів − математичні моделі для управління та прогнозування фінансової діяльності вищого навчального закладу.