Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Міжкафедральна навчальна лабораторія технічних засобів навчання (ТЗН)

​У Донецькому національному університеті з метою підвищення якості підготовки фахівців в умовах ринкової економіки України і необхідністю запровадження дистанційного навчання, керуючись основними принципами діючого Положення про вищий навчальний заклад створена міжкафедральна навчальна лабораторія технічних засобів навчання (ТЗН) економічного факультету університету, яка є його структурним підрозділом.

Міжкафедральна навчальна лабораторія ТЗН в цілях забезпечення навчального процесу учбово-методичною літературою та документацією, дистанційними методами навчання, персональними комп’ютерами, програмним забезпеченням навчальних дисциплін та іншим визначає склад та об’єм роботи по методичному і технічному забезпеченню роботи технічних засобів навчання економічного факультету.

Міжкафедральна лабораторія ТЗН створена з метою надання допомоги професорсько-викладацькому складу кафедр у проведенні навчально-методичної та організаційної роботи із студентами; надання допомоги студентам, аспірантам і здобувачам у вирішенні актуальних науково-дослідних задач, у вивченні учбових дисциплін, в розширенні та поглибленні їх теоретичних і професійних знань, в отриманні навичок самостійної роботи і їх застосування у практичній діяльності.

Міжкафедральну навчальну лабораторію ТЗН очолює завідувачка навчальної лабораторії Філахтова Ганна Василівна, яка підпорядковується декану економічного факультету університету. У своїй діяльності лабораторія ТЗН керується Конституцією та законами України, наказами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку, наказами та розпорядженнями ректора із забезпечення навчально-методичною документацією дисциплін, що викладаються, а також іншими нормативними документами та актами.

Міжкафедральна навчальна лабораторія ТЗН відповідно до покладених на неї завдань:

  • забезпечує розвиток матеріально-технічної бази факультету та інформаційного обслуговування;
  • веде облік наявності, стану та використання устаткування міжкафедральної лабораторії ТЗН;
  • забезпечує використання можливостей комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і студентів економічного факультету;
  • забезпечує організацію ремонтного обслуговування устаткування та технічних засобів навчання в підрозділах факультету;
  • веде облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення в електронному вигляді на факультеті;
  • здійснює контроль за своєчасним коригуванням інформаційного фонду, поповненням фонду електронної бібліотеки факультету та електронних методкабінетів кафедр факультету навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, тестами та робочими програмами;
  • проводить консультації студентів та викладачів з питань використання технічних засобів і методичної літератури;
  • проводить консультації та забезпечує допомогу студентам при самостійній роботі з використанням комп’ютерного обладнання, систем доступу до інформації;
  • забезпечує підготовку курсів дистанційного навчання викладачами економічного факультету.

Міжкафедральна лабораторія ТЗН проводить навчання свого персоналу та співробітників факультету з використання технічних засобів навчання у навчальному процесі. Лабораторія в своїй діяльності орієнтується на відповідні напрями роботи кафедр, проводить орієнтаційну та інформаційну роботу на кафедрах, враховуючи їх потреби.