Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса — це ініціативна, підпорядкована органу студентського самоврядування університету (Студентській Спілці), група.

Спілка студентів економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса — офіційна організація, яка має захищати права студентів, сприяти розвитку їх особистого потенціалу, допомагати в навчанні та науковій діяльності, зберігати корпоративний дух студента економічного факультету.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів (разом із профспілкою студентів ДонНУ імені Василя Стуса);
 • сприяння у створенні умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню та діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань та клубів за інтересами;
 • сприяння формуванню та зміцненню у студентів національної свідомості і патріотизму;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів, із молодіжними організаціями;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • сприяння працевлаштуванню випускників (разом із Асоціацією випускників економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса);
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Принципами діяльності студентського самоврядування економічного факультету є:

 • законність;
 • виборність;
 • демократизм;
 • гласність.

Студентське самоврядування економічного факультету має чітку впорядковану структуру, яку формують відповідні сектори, а саме:

 Культурно-масовий сектор. Займається організацією і проведенням факультетських свят, крім цього важливою задачею сектора є забезпечення цікавого і корисного дозвілля студентів. Роботу сектора забезпечують студенти економічного факультету:

1.jpg 2.jpg3.jpg4.jpg

Гоцик Аріна           Гусельников Дмитро             Кеба Роман                  Грицай Таїсія

5.jpg 

Казаков Роман  

Соціальний сектор. Займається організацією і проведенням соціальноорієнтованих заходів та проектів (допомога дитячому будинку, допомога притулку тварин). Роботу сектора очолює Шугаєва Вікторія.

6.jpg 

Шугаєва Вікторія 

Інформаційний сектор. Основною задачею сектора є висвітлення усіх студентських заходів і свят, які відбуваються на економічному факультеті. Крім цього даний напрямок роботи студентського самоврядування забезпечує формування позитивного іміджу факультету серед молоді та активних людей. Відповідають за роботу сектора Загребельний Сергій та Антонюк Віталій.

7.jpg 8.jpg

Загребельний Сергій          Антонюк Віталій        

Науковий сектор. Ключовою задачею сектора є популяризація наукових досліджень, без яких важко уявити студентське життя. Допомога в організації та проведенні наукових конференцій, форумів та інших науково-популярних заходів — це все сфера діяльності наукового сектору. Відповідає за роботу сектора Рязанов Микола.

9.jpg 

Рязанов Микола 

Спортивний сектор. Діяльність сектору спрямована на пропагування здорового та активного способу життя серед студентської молоді. Сектор бере безпосередню участь в організації і проведенні спортивних заходів, що відбуваються в університеті та за його межами. Очолює спортивний сектор — Золотар Анастасія.

10.jpg 

Золотар Анастасія

Сектор студентських проектів. Студентське життя було б досить одноманітним і буденним, якби не впроваджувалися б нові конкурси та свята, не започатковувалися б нові традиції. За усі ці інновації відповідає сектор студентських проектів, який очолює Богданова Інна.

11.jpg 

Богданова Інна

Трудовий сектор. Одну із ключових ролей в організації усіх без винятку свят, що проводяться на економічному факультеті виконую трудовий сектор. Відповідає за підготовку декорацій та реквізиту до свят, допомагає в облаштуванні навчальних аудиторій, забезпечують звукове супроводження заходів. Очолює сектор Скоробогач Сергій.

12.jpg 

Скоробогач Сергій 

Очолює студентське самоврядування економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса — Чабан Валентин.

13.jpg 

Чабан Валентин 

Вищим колегіальним органом студентського самоврядування факультету є Загальні збори (конференція) студентів факультету.