Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Освітні програми кафедри

Освітній ступінь «Бакалавр», програма бакалавріату «Маркетинг» (гарант програми Іваненко Л.М.).

Програма бакавріату передбачає підготовку фахівців, які опанують інструменти маркетингового дослідження ринку та вміння їх застосовувати, отримають навички розв’язання маркетингових задач, опрацювання статистичних даних, побудови та використання економіко-математичних моделей, здійснювати аналіз поведінки споживачів, розробляти контекстну рекламу за допомогою різних сервісів, оцінювати ефективність маркетингової діяльності підприємства, тощо.

Програма передбачає вивчення дисциплін:

 1. Політична економія.
 2. Історія економіки та економічної думки.
 3. Вища математика.
 4. Економічна інформатика.
 5. Українознавчі студії.
 6. Іноземна мова.
 7. Ділова українська мова.
 8. Кроскультурні комунікації.
 9. Регіональна економіка.
 10. Основи охорони праці.
 11. Економічна соціологія.
 12. Університетська освіта та вступ до фаху
 13. Основи підприємницької діяльності.
 14. Мікроекономіка.
 15. Макроекономіка.
 16. Теорія ймовірності і математична статистика
 17. Оптимізаційні методи і моделі.
 18. Філософія.
 19. Політологія.
 20. Правознавство.
 21. Маркетинг.
 22. Гроші і кредит.
 23. Статистика.
 24. Сучасні технології.
 25. Економетрика.
 26. Менеджмент.
 27. Економіка підприємства.
 28. Фінанси.
 29. Бухгалтерський облік.
 30. Економіка праці та управління персоналом.
 31. Міжнародна економіка
 32. Інфраструктура товарного ринку.
 33. Проектування торговельних об’єктів.
 34. Тренінг розвитку соціальних навичок.
 35. Товарознавство.
 36. Бізнес-планування.
 37. Національна економіка.
 38. Маркетинг промислового підприємства.
 39. Маркетингові комунікації.
 40. Міжнародний маркетинг товарів і послуг.
 41. Логістика.
 42. Маркетингова товарна політика.
 43. Маркетингове ціноутворення.
 44. Поведінка споживача.
 45. Маркетингові дослідження.
 46. Маркетинг невиробничої сфери.
 47. Бізнес-аналітика.

Працевлаштування:

Випускники спеціальності «Маркетинг» можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми:

 • комерційні;
 • некомерційні;
 • державні;
 • приватні.

Професії:

 • фахівці в галузі оптової та роздрібної торгівлі;
 • фахівці електронної комерції;
 • брокери;
 • дилери;
 • біржові маклери;
 • фахівці з корпоративного управління;
 • комерційні агенти;
 • мерчендайзери;
 • товарознавці;
 • рекламні агенти;
 • промоутери тощо.

Посади:

 • первинні посади у функціональних підрозділах (служби маркетингу, постачання, збуту, логістики у виробничих об’єднаннях, посередницьких і торгових підприємствах);
 • первинні посади у науково-дослідних організаціях і органах державного управління та місцевого самоврядування (помічники керівників підприємств, установ та організацій, помічники керівників малих підприємств без апарату управління, інші технічні фахівці в галузі управління);
 • державні інспекторами (інспектори митної служби, податкової служби та інші державні інспектори), тощо.

Освітній ступінь «Магістр», магістерська програма «Маркетинг» (гарант програми — Боєнко О.Ю.).

Магістерська програма «Маркетинг» передбачає підготовку фахівців, які здатні оволодіти сучасними методами моніторингу глобальних економічних процесів та здійснення оцінки їх впливу на маркетингову діяльність підприємства, використовування методів міжособистісної комунікації при вирішенні колективних задач, веденні переговорів з клієнтами та контактними аудиторіями, застосовувати математичні та статистичні методи для оцінки ступеня маркетингового ризику тощо.

Програма передбачає вивчення дисциплін:

  • Статистичне моделювання і прогнозування.
  • Глобальна економіка.
  • Соціальна відповідальність.
  • Інтелектуальна власність.
  • Економетричний аналіз.
  • Фінансовий менеджмент.
  • Глобальна економіка.
  • Стратегічний маркетинг.
  • Рекламний менеджмент.
  • Логістичний менеджмент.
  • Маркетинговий менеджмент.
  • Методологія наукових досліджень
  • Інформаційні технології в маркетингової діяльності.
  • Основи бізнесу в мережі Інтернет.

Працевлаштування:

Випускники спеціальності «Маркетинг» можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми:

 • комерційні;
 • некомерційні;
 • державні;
 • приватні.

Професії:

 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
 • економіст із маркетингового ціноутворення;
 • консультант з економічних питань;
 • PR-менеджер;
 • фахівець з міжнародного маркетингу і бізнесу;
 • Бренд-менеджер;
 • фахівець з реклами і рекламних комунікацій;
 • promotion-менеджер;
 • спеціаліст в сфері Internet-маркетингу (таргетингу, SEO, SMM);
 • фахівець з логістики.

​Посади:

 • керівники, заступники керівників функціональних підрозділів (маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю, матеріально-технічного постачання);
 • керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі тощо;
 • консалтинг-менеджер;
 • науковий співробітник;
 • викладач вищого (середнього) навчального закладу;
 • консультант з питань комерційної діяльності й управління маркетингом;
 • комерційний директор;
 • головний економіст;
 • фахівець з державних закупівель, тощо.