Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Освітні програми кафедри

СО БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 «МАРКЕТИНГ»

Прийом на навчання вступників до здобуття першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 075 «Маркетинг» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти:

 • 11-річної школи з обсягом навчання 240 кредитів ЄКТС;
 • на базі молодшого бакалавра за спеціальністю 075 «Маркетинг» з обсягом навчання не меншим 120 ЄКТС  (за спорідненими спеціальностями) та не менше 180 ЄКТС (з інших галузей знань).

Набір на спеціальність 075 «Маркетинг» СО «Бакалавр» здійснюється  за  результатами зовнішнього незалежного оцінювання (для випускників ЗОШ) та за результатами складання фахового вступного випробування (для вступників на базі ОКР «Молодший спеціаліст»).

                                             Денна та заочна форма навчання                  ​ ​
​Бакалавр:​ ​ ​
Термін навчанняУмови вступу Спеціальність 
Повна загальна вища освіта ​ ​

 

 

3 р. 10 міс.

Сертифікати ЗНО

Обов'язкові: українська мова та література, історія України

Вибіркові: географія або математика

 

 

075 Маркетинг

​​ОКР «Мо​лодший спеціаліст»  ​ ​

1 р. 10 міс*

 

 

2 р. 10 міс**

Фахове випробування у формі тестування 

Фахове випробування у формі тестування

+ додатковий іспит з мікро- та  макроекономіки

 

 

075 Маркетинг

* здобутий за спорідненими спеціальностями

** здобутий за іншими спеціальностями

Особливості освітньої програми:

 • програма забезпечує надання загальноекономічних та професійних знань, вмінь та навичок для виконання функцій та типових задач діяльності у сфері маркетингу;
 • поєднує класичні та інноваційні методи навчання;
 • забезпечує оволодіння  методами та технологіями проведення маркетингових досліджень у ринковому середовищі;
 • готує фахівця з маркетингу, здатного до роботи у сферах торгівлі, виробництва, фінансів, реклами, електронної комерції та консалтингу;
 • надає можливість академічної  мобільності студентів;
 • сприяє розвитку наукової роботи студентів.

Результати навчання:

 • володіння інструментами маркетингового дослідження ринку та вміння їх застосовувати;
 • вміння використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, програмні продукти, необхідні для провадження маркетингової діяльності;
 • отримання навичок розв'язання маркетингових задач, опрацювання статистичних даних, побудови та використання економіко-математичних моделей;
 • отримання навичок розробки рекламної кампанії та бюджету комунікації;
 • вміння розробляти маркетингову стратегію підприємства;
 • володіння інструментами аналізу та оцінки поведінки споживачів;
 • володіти засобами та інструментами міжнародного маркетингу для організації роботи компанії на зовнішніх ринках збуту;
 • розробляти власні сайти та ввести бізнес в мережі Інтернет;
 • знати та вміти застосовувати комплекс заходів Інтернет-маркетингу щодо внутрішньої та зовнішньої  оптимізації веб-сайтів підприємства;
 • вміння розробляти контекстну рекламу за допомогою сервісу «Google AdWords»;
 • здійснювати аналіз поведінки споживачів веб-сайту компанії за допомогою Інтернет-сервісів «Google Analytics»;
 • оцінювати ефективність маркетингової діяльності підприємства, тощо.

Працевлаштування:

Випускники спеціальності «Маркетинг» можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми:

 • комерційні;
 • некомерційні;
 • державні;
 • приватні.

Професії:

 • фахівці в галузі оптової та роздрібної торгівлі;
 • фахівці електронної комерції;
 • брокери;
 • дилери;
 • біржові маклери;
 • фахівці з корпоративного управління;
 • комерційні агенти;
 • мерчендайзери;
 • товарознавці;
 • рекламні агенти;
 • промоутери тощо.

Посади:

  • первинні посади у функціональних підрозділах (служби маркетингу, постачання, збуту, логістики у виробничих об'єднаннях, посередницьких і торгових підприємствах); 
  • первинні посади у науково-дослідних організаціях і органах державного управління та місцевого самоврядування (помічники керівників підприємств, установ та організацій, помічники керівників малих підприємств без апарату управління, інші технічні фахівці в галузі управління);
  • державні  інспекторами (інспектори митної служби, податкової служби та інші державні інспектори), тощо.

 

СО МАГІСТР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 «МАРКЕТИНГ

 

Прийом на навчання вступників до здобуття другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 075 «Маркетинг» здійснюється на базі повної освіти рівня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст».

Набір на спеціальність 075 «Маркетинг» СО «Магістр» здійснюється за результатами складання вступного випробування за фахом, іспиту з іноземної мови та за рейтингом дипломів бакалавра або спеціаліста.

 

Денна та заочна форма навчання
​Магістр: ​
    Термін навчання .                  Умови вступу                          Спеціальність          .
​СО «Бакалавр»,    ОКР «Спеціаліст» ​ ​

1 рік 4 міс*

 

 

 

1 рік 10 міс**

Фахове випробування у формі тестування та іспит з іноземної мови

Фахове випробування у формі тестування та іспит з іноземної мови + додатковий іспит

 

 

 

075 Маркетинг

* здобутий за спорідненими спеціальностями

** здобутий за іншими спеціальностями

Особливості освітньої програми:

 • програма виконується в активному дослідницькому середовищі;
 • під час навчання використовують інтерактивні лекції; онлайн-консультації; кейс-методи; технології дистанційного навчання на платформі Moodle; ділові ігри, які розвивають навики та творчі здібності маркетологів;
 • підготовка сучасного фахівця з маркетингу, здатного до роботи у сферах торгівлі, виробництва, фінансів, реклами, електронної комерції та консалтингу;
 • оволодіння інструментами дослідження ринку за допомогою ІТ-технологій;
 • академічна мобільність студентів;
 • безкоштовні фахові тренінги з актуальних проблем маркетингу та логістики;
 • застосування сучасних універсальних та спеціалізованих інформаційних систем, програмних продуктів та моделей;
 • участь у зарубіжних науково-практичних конференціях.

Результати навчання:

 • володіння сучасними методами моніторингу глобальних економічних процесів та здійснення оцінки їх впливу на маркетингову діяльність підприємства;
 • використовування методів міжособистісної комунікації при вирішенні колективних задач, веденні переговорів з клієнтами та контактними аудиторіями;
 • вміння розв'язувати складні проблемні ситуації і вирішувати практичні задачі в умовах невизначеності зовнішнього середовища із застосуванням сучасного маркетингового інструментарію;
 • вміння розробляти інноваційні проекти у сфері маркетингової стратегії підприємства;
 • володіння інструментами розробки, апробації та виведення нового товару на ринок;
 • вміння розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності, в т.ч. у міжнародному середовищі;
 • отримання навичок застосування методів маркетингового аналізу підприємства в конкурентних умовах;
 • вміння розробляти заходи щодо запобігання ринковим загрозам;
 • вміння здійснювати обґрунтований вибір моделей маркетингового менеджменту для формування ефективних господарських рішень;
 • застосовувати математичні та статистичні методи для оцінки ступеня маркетингового ризику;
 • вміння оцінювати результативність маркетингової діяльності організації;
 • вміння розробляти бізнес-план Інтернет-магазину; здійснювати юзабіліті та технічну оптимізацію веб-сайту компанії; володіти методами і технологіями Інтернет-маркетингу.

Працевлаштування:

Випускники спеціальності «Маркетинг» можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми:

 • комерційні;
 • некомерційні;
 • державні;
 • приватні.

Професії:

 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
 • економіст із маркетингового ціноутворення;
 • консультант з економічних питань;  
 • PR-менеджер;
 • фахівець з міжнародного маркетингу і бізнесу;
 • Бренд-менеджер;
 • фахівець з реклами і рекламних комунікацій;
 • promotion-менеджер;
 • спеціаліст в сфері Internet-маркетингу (таргетингу, SEO, SMM);
 • фахівець з логістики.

​Посади:

 • керівники, заступники керівників функціональних підрозділів  (маркетингу, реклами та зв'язків з громадськістю, матеріально-технічного постачання);
 • керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі тощо;
 • консалтинг-менеджер;
 • науковий співробітник;
 • викладач вищого (середнього) навчального закладу;
 • консультант з питань комерційної діяльності й управління маркетингом;
 • комерційний директор;
 • головний економіст;
 • фахівець з державних закупівель, тощо.