Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Про кафедру

Історія кафедри

Кафедру маркетингу було засновано в 1972 році. Це одна з найстаріших кафедр економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Реагуючи на зміни, що відбувалися в державі, та адаптуючись до потреб суспільства, назва кафедри теж змінювалась:

  • з 1972 р. — «Економіка та організація матеріально-технічного забезпечення»,
  • з 1990 р. — «Управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва»,
  • з 1993 р. — «Маркетинг».

белявцев.pngІз дня заснування й до 2013 року, тобто 42 роки, кафедру очолював Бєлявцев Михайло Іванович, к.е.н, професор, академік АЕН України, «Відмінник вищої школи СРСР» та «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України».

 

омельченко.jpgЗ 2013 року керівництво кафедрою перейшло до доктора економічних наук, професора Володимира Яковича Омельченка. Нагороджений почесними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського Академії економічних наук України.

боенко.jpg

З жовтня 2014 року і по теперішній час кафедру очолює к.е.н., доцент Боєнко Олена Юріївна. Автор більше 75 наукових та навчально-методичних публікацій, з них співавтор 3-х монографій та 4 навчальних посібників. Сертифікований спеціаліст за напрямом: Бізнес-освіта в Україні та інвестиційна діяльність (Консорціум (CEUME) Агенції США з питань міжнародного розвитку «USAID»). Член редакційної колегії міжнародного видання «Economic and law paradigm of modern society».

 

 

За роки існування спеціальності і кафедри підготовлено більш 5 тисяч фахівців сфери матеріально-технічного забезпечення, управління матеріальними ресурсами та маркетингу, з них майже 3 тисячі маркетологів.

За 15 років роботи аспірантури на кафедрі маркетингу підготовлено та захищено у спеціалізованих вчених радах 6 докторів та 28 кандидатів економічних наук. Сьогодні на кафедрі ведеться підготовка 2-х аспірантів.

Кафедра маркетингу активно співпрацює зі Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу» та має тісні зв’язки з провідними вищими навчальними закладами України та зарубіжжя.