Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Про кафедру

marketing.pngКафедру маркетингу було засновано в 1972 році, у перше п’ятиріччя з дня створення економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Сучасний стан економіки України зумовив необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, заснованих на глибокому вивченні ринку і потреб споживачів. Маркетинг — це ефективна система діяльності організації на ринку, а маркетолог — координатор маркетингової філософії в цілому.

Маркетинг — це вміння чітко визначати цільові групи споживачів, їх потреби і приймати рішення безпосередньо для них.

кафедра.jpgМісія кафедри маркетингу — формування високоосвіченої верстви українського суспільства, яка на підставі отриманих знань, буде компетентна здійснювати професійну діяльність та якісні трансформації в економіці держави.

Мета кафедри — підготовка компетентного та затребуваного на сучасному ринку праці спеціаліста з маркетингу.

Завдання кафедри маркетингу:

 • розвиток кадрового потенціалу;
 • розвиток науково-дослідної діяльності;
 • розвиток сучасної організаційно-методичної роботи;
 • міжнародні зв’язки та академічна мобільність;
 • інтенсифікація маркетингових зусиль щодо створення позитивного іміджу кафедри маркетингу серед студентів та абітурієнтів.

За роки існування спеціальності і кафедри підготовлено більш 5,5 тисяч фахівців сфери матеріально-технічного забезпечення, управління матеріальними ресурсами та маркетингу, з них майже 3 тисячі маркетологів.

За 15 років роботи аспірантури на кафедрі маркетингу підготовлено та захищено у спеціалізованих вчених радах 6 докторів та 28 кандидатів економічних наук. Сьогодні на кафедрі ведеться підготовка 2-х аспірантів.

Науково-методична робота кафедри

Науково-методична робота на кафедрі спрямована на удосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. На кафедрі проводиться робота щодо розробки навчально-методичних посібників, в навчальний процес впроваджуються сучасні комп’ютерні технології.

Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес інноваційні форми й методи навчання, які передбачають формування у студентів навичок, що сприяють швидкій адаптації до ринкової ситуації, самостійному прийняттю рішень. Крім традиційних методів навчання, широко використовуються: виконання імітаційних вправ; аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці у діяльності маркетологів різного профілю; проведення рольових та ділових ігор; тестування тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює активну наукову роботу у різних сферах маркетингу і економіки, приймають участь в різних рівнях наукових конференціях, семінарах і практичних дослідженнях, публікують наукові монографії, статті, навчальні посібники з актуальних напрямків економіки.
У 2016 році на кафедрі започатковано міжнародне наукове видання «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY» (ISSN:2414-0414, Slovak republic,Banska Bystrica).

Викладачами та аспірантами кафедри ведеться науково-дослідна робота за багатьма напрямами сучасного маркетингу, а саме:

 • оцінка вартості бренду
 • управління марочним капіталом
 • територіальний маркетинг
 • маркетингова стратегія розвитку підприємств окремих галузей економіки
 • дослідження поведінки споживачів
 • інформаційні технології в маркетинговій діяльності PR

Студенти спеціальності «Маркетинг» активно приймають участь у науковому житті кафедри:

 • участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Маркетинг», що проводяться згідно з наказом МОН щороку;
 • участь у Всеукраїнській Олімпіаді з науки «Маркетинг», що проводиться згідно з наказом МОН щороку;
 • участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів ВНЗ зі спеціальності «Маркетинг», що проводяться згідно з наказом МОН щороку;
 • участь у щорічних конференціях економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» та «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»;
 • участь у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт «Молодь опановує маркетинг» імені Ігоря Ткаченка;
 • участь у міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном (Словаччина, Польща).

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з науки «Маркетинг» (2016 рік) студент 4 курсу спеціальності «Маркетинг» Козлов Д.І. отримав диплом ІІ ступеня.

Збірна команда студентів економічного факультету посіла 4 місце на Міжнародній студентській бізнес-грі «Корпорація ідей 4», 17-18 лютого 2017 року, м. Харків (студенти 4 курсу спеціальності «Маркетинг» Питайло С.В., Присяжнюк А.А.).

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з науки «Маркетинг» (2017 рік) студенти Дубель М.В. (1 курс, СО «Магістр») та Статкевич К.О. (2 курс, СО «Бакалавр») отримали дипломи ІІ і ІІІ ступеня відповідно.

Найбільш вагомі праці викладачів кафедри

У навчальному процесі студенти спеціальності використовують посібники, які підготовлено викладачами кафедри маркетингу:

 

Коротка історична довідка

Кафедру маркетингу було засновано в 1972 році як кафедру «Економіки й організації матеріально-технічного забезпечення». Реагуючи на зміни, що відбувалися в державі, та адаптуючись до потреб суспільства, назва кафедри теж змінювалась:

 • з 1990 р. — «Управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва»,
 • з 1993 р. — «Маркетинг».

Із дня заснування й до 2013 року, впродовж 42 років, кафедру очолював Бєлявцев Михайло Іванович, к.е.н, професор, академік АЕН України, «Відмінник вищої школи СРСР» та «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України».

 

 

 

 

З 2013 року керівництво кафедрою перейшло до доктора економічних наук, професора Володимира Яковича Омельченка. Нагороджений почесними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського Академії економічних наук України. 

 

 

 

З жовтня 2014 року і до теперішнього часу кафедру очолює к.е.н., доцент Боєнко Олена Юріївна. Автор більше 75 наукових та навчально-методичних публікацій, з них співавтор 3-х монографій та 4 навчальних посібників. Сертифікований спеціаліст за напрямом: Бізнес-освіта в Україні та інвестиційна діяльність (Консорціум (CEUME) Агенції США з питань міжнародного розвитку «USAID»). Член редакційної колегії міжнародного видання «Economic and law paradigm of modern society».