Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Про кафедру

Кафедра створена у 1969 р. і є центром фундаментальної і прикладної науки управління та освітнім центром в Донецькому регіоні. Вона здійснює підготовку фахівців за напрямом «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» (4 роки), «Спеціаліст» (1 рік), «Магістр» (1 рік).

Стратегічні цілі кафедри:

 • формування висококваліфікованих фахівців-менеджерів, здатних до ефективного управління економікою, господарчою діяльністю і соціальним розвитком організації; підготовка наукових кадрів;
 • виховання інтелектуальної еліти суспільства із високим рівнем управлінської культури та компентенцій;
 • розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень за основними напрямами управлінської діяльності у взаємодії з академічними установами, сферою бізнесу та суспільними організаціями для забезпечення гармонійності соціально-економічного розвитку.

Підготовку студентів за фахом забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький колектив, який має багаторічний досвід практичної, педагогічної і наукової практики.

У своїй діяльності кафедра орієнтується на:

 • безперервність підвищення освітнього професійного рівня;
 • гуманізацію навчально-виховного процесу;
 • інноваційність змісту освіти;
 • єдність фундаментальної та прикладної складових освіти; взаємодію та партнерство всіх учасників освітньої діяльності;
 • гнучкість освітньої діяльності;
 • ступеневість вищої освіти;
 • врахування потреб регіону та держави у майбутніх фахівцях у сфері менеджменту;
 • академічну динамічність професорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів, докторантів.

Розвиток кафедри ґрунтується на вдосконаленні науково-педагогічної, виховної та кадрової політики, програм міжнародного академічного обміну.

На базі кафедри організован два учбово-консультаційний центр у м. Константинівка, що розширює можливості отримання сучасної якісної освіти для молоді, особливо її працюючої частини.

 

​​