Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Козловський Сергій Володимирович

Козловський СВ.jpgПрофесор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, д.е.н., професор, відмінник освіти України.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України «За наукові досягнення» (2007 р.). Переможець І Обласного конкурсу «Молода людина року» у номінації «Молодий науковець року», м. Вінниця, (2008 р.). Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2008-2010 р.). Лауреат ІV Обласного конкурсу «Молода людина року» у номінації «Молодий науковець року», м. Вінниця, (2011 р.). Відмінник освіти України (2012 р.). Грамоти Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2015-2017 р.).

У 2000 році з відзнакою закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління» та здобув кваліфікацію магістра комп'ютеризованих систем, автоматики і управління.

У 2000 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобув кваліфікацію економіста.

У 2003 році достроково закінчив аспірантуру Вінницького державного технічного університету, захистив кандидатську дисертацію в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) на тему: «Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.

У 2006 році отримав атестат доцента кафедри аграрного менеджменту.

У 2011 році захистив докторську дисертацію у Вінницькому національному аграр-ному університеті на тему: «Управління сучасними економічними системами, їх роз-витком та стійкістю» та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2013 році отримав атестат професора кафедри адміністративного менеджменту та державного управління.

Член редколегій наукових видань: «International Business Research» (Canada), «Business and Economic Research» (USA), «Journal of Management and Sustainability» (Canada), «Region Innovation» (France), «Економіка та держава» (Україна).

Член спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету ім. В. Стуса Д.11.051.03 з захисту докторських дисертацій з економіки.

Експерт Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Член журі Всеукраїнської олімпіади з економіки.

Автор понад 225 наукових праць, 9 монографій, 7 навчальних посібників (4 з грифом МОН України), 3 авторських свідоцтв. Підготував 4 кандидатів економічних наук.

Викладає дисципліни: "Глобальна економіка", "Корпоративне управління", "Організація інноваційної діяльності", "Управлінський облік", "Національна економіка" та інші.

Наукові інтереси: управління, моделювання та прогнозування складних економічних процесів з використанням найсучасніших математичних теорій.

Персональний сайт: http://www.sergey.vinnitsa.com

Електронна пошта: [email protected]