Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

СО Бакалавр

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома освітніми програмами «Облік і оподаткування» СО «Бакалавр» та «Магістр».

Метою освітньої програми «Облік і оподаткування» СО «Бакалавр» є формування особистості фахівця з обліку та оподаткування, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі управління та адміністрування

Особливостями освітньої програми є:

- акцент на інтеграції аналітичного мислення, соціальних компетентностей та практичних навичок фахівця;

- можливість академічної  мобільності студентів;

-  поєднання класичних та інноваційних методів навчання.

Випускники програми можуть бути працевлаштовані на посадах: бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів,  економіст з: бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, планування, матеріально-технічного забезпечення, податків і зборів, економічний радник, аналітик, інспектор-ревізор, інспектор кредитний, оцінювач (експертна оцінка майна).

oaa_bak1.jpg

oaa_bak2.jpg