Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра обліку, аналізу та аудиту

облік_аналіз_аудит.jpgБухгалтерський облік — це один із найкращих винаходів людського розуму

Кафедра обліку, аналізу і аудиту була створена у 1966 році та є провідною кафедрою з підготовки фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Бакалавр» та «Магістр».

1. Зав.кафедри, д.е.н., проф. Іонін Євген Євгенович.JPGОчолює кафедру Заслужений економіст, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України Іонін Євген Євгенович.

Високий кваліфікаційний рівень професорсько-викладацького складу кафедри забезпечений базовою освітою, доповненою досвідом міжнародного обліку, отриманим в ході закордонних стажувань, підвищення кваліфікації у Вищій школі підприємництва (м. Київ), Київському національному економічному університеті, Бізнес-школі при Нью-Кастловському університеті, Барселонському університеті, Паризькому університеті, Інституті Департаменту обліку Шотландії, консультативному центрі Німеччини і Італії.

Підвищуючи свій професійний рівень, викладачі кафедри брали участь в Європейській програмі TACIS, у семінарах у рамках проектів Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), удосконалюють професійні знання в Аудиторській палаті України.

DSC_0276.JPGКафедра увійшла до складу кращих кафедр, допущених до міжнародної акредитації та участі в програмі Агентства США з міжнародного розвитку «Реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України».

Однією з перших кафедра брала участь в Європейській програмі «Навчання бухгалтерському обліку та аудиту в Україні» TACIS.

Науково-методична робота кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання дисциплін, впроваджує в начальний процес інноваційні навчальні технології та здійснює наукові розробки.

Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними розробками для проведення аудиторної та поза аудиторної роботи.

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних навчальних посібників та підручників, публікують наукові статті, приймають участь в конференціях різного рівня.

Найбільш вагомі праці викладачів кафедри

1.JPG 10.JPG 8.JPG 3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg9.jpg

Коротка історична довідка

Історія становлення та розвитку кафедри обліку, аналізу та аудиту починається з відкриття в м. Донецьку навчально-консультаційного пункту (філії) Київського інституту народного господарства. Зі створенням на основі цієї філії Донецького держуніверситету в 1966 р. як структурного підрозділу економічного факультету була організована кафедра обліку та аналізу господарської діяльності. Її очолив кандидат економічних наук, доцент Ліпченко В.Д., який мав багатий професійний і життєвий досвід, ветеран Великої вітчизняній війни, удостоєний багатьох бойових нагород.

У подальшому кафедрою завідували доценти В.В. Огурцов, Л.А. Анісімов, а викладацький склад формували доценти В.Г. Гетьман, А.Є. Пилипенко, К.Я. Дьомін, М.В. Петренко, Т.А. Ігумнова.

У 1972-1997 рр. кафедру очолював доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук Україні В.Г. Гетьман, який по праву вважався лідером серед тих, хто закладав фундамент економічної освіти в університеті.

З 1997 р. по 2010 рр. кафедрою керувала Сідюк Ольга Вікторівна,

кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор, дійсний член (академік) Української асоціації регіональних наук, відмінник освіти.

З 2010 р. кафедрою керує Іонін Євген Євгенович, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, який брав участь у реалізації Міжнародних програм TACIS, керував робочою групою викладачів університету, пройшов стажування у Великій Британії та Італії з обліку, аналізу та фінансового менеджменту.