Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

СО Бакалавр

Запрошуємо до бакалаврату зі спеціальності "072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

Термін навчанняУмови вступуСпеціальністьОсвітні програмиФорма навчання
4 роки

Сертифікати ЗНО (2016 р.)

Обов'язкові: українська мова і література, математика

Вибіркові: географія, іноземна мова, історія України

Фінанси, банківська справа та страхуванняДержавні фінанси, фінанси підприємств, страхова і банківська справаДенна / заочна
2,3 роки на базі ОКР "Молодший спеціаліст"Відповідно до Правил прийому на 2017 рікФінанси, банківська справа та страхуванняДержавні фінанси, фінанси підприємств, страхова і банківська справа Денна / заочна


Прийом на навчання вступників для здобуття першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти:

 • 11-річної школи з обсягом навчання 240 кредитів ЄКТС;
 • на базі молодшого бакалавра з обсягом навчання не меншим 120 ЄКТС (за спорідненими спеціальностями) та не менше 180 ЄКТС (з інших галузей знань).

Програмою навчання передбачено:

Ділові ігри, тренінги, практичні семінари спеціалістів-практиків, воркшопи, кейси, використання професійної прикладної програми 1С:Підприємство, викладання дисциплін на англійській мові.

 При кафедрі працює Школа юного фінансиста, де викладачі в науково-популярній формі знайомлять майбутніх студентів із специфікою майбутньої професійної діяльності.

​Конкурентні переваги:

 • Більше 90% викладачів мають науковий ступень та звання
 • Більшість студентів навчаються за державні кошти
 • Більшість випускників працюють за спеціальністю

Щороку наші студенти беруть участь у міжнародних конференціях, займають призові місця у олімпіадах, конкурсах, отримують гранти, проходять практику у провідних організаціях, беруть участь у академічній мобільності в Україні та за кордоном.

Основні дисципліни, що вивчають студенти:

 • Економіка підприємств
 • Страхування
 • Регіональна економіка
 • Автоматизація бухгалтерського обліку
 • Соціальне страхування
 • Бюджетна система
 • Податкова система
 • Фінансовий ринок
 • Банківська система
 • Інвестування
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова діяльність субʹєктів підприємництва
 • Страхові послуги
 • Банківські операції
 • Корпоративні фінанси
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Економетрика
 • Інвестиційний аналіз
 • Міжнародні валютні відносини
 • Управління фінансовими ризиками
 • Грошово-кредитні системи країн світу
 • Іноземна мова для ділового спілкування
 • Інвестиційне кредитування

        Ваша майбутня професія:

 • Економіст державних фінансових та податкових органів
 • Фінансовий менеджер
 • Менеджер із грошового та фінансового посередництва
 • Менеджер із надання кредитів
 • Менеджер із страхування
 • Менеджер із пенсійного недержавного страхування
 • Менеджер із фінансового лізингу 
 • Аналітик з питань фінанс
 • Спеціаліст по новітнім банківським продуктам
 • Страховий менеджер
 • Фахівець відділу бек-офісу банку


Професійні компетенції (вміння), які набувають студенти спеціальності:

 • приймати гнучкі рішення в сферах управління корпоративними фінансами, страховим бізнесом, банківської діяльності, державними фінансами, особистими фінансами; в сферах регулювання фінансового сектору та оподаткування

 •  використовують сучасні інформаційні технології для вирішення завдань державного регулювання, прогнозування і планування державних доходів і витрат із опрацюванням великих баз даних;
 • використовувати математичні й числові методи при здійсненні аналізу стану фінансово-кредитної системи та здійснення моделювання явищ і процесів.

Тел. 0975093933, 0976614473.

http://www.donnu.edu.ua

https://www.facebook.com/donnu.finance